US PUT PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av us put i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 69, Tid: 0.0999

Engelsk-norsk ordbok

Eksempler på bruk av Us Put i en setning og oversettelsene deres

Let's put everything away in the pantry.
La oss sette alt bort i spiskammerset.
Let us put them on our abandoned farmland.
La oss sette dem på vårt ubrukte jordbruksland.
This dumb feud, let's put it in the past.".
La oss legge denne dumme feiden bak oss.
Come, let's put them all to bed.
Kom, la oss legge dem alle til sengs.
Let's put an end to this foolish war.
La oss sette sluttstrek for denne tullete krigen.
Let's put the kids to bed.
La oss få ungene i seng.
Let's put them at the table, andrew.
La oss ta dem med inn.
Let's put this guy back in his cell.
La oss få denne fyren tilbake på cella si.
So let's... let's put these back.
Så la oss sette disse tilbake.
Let's put everything back.
La oss legge alt tilbake.
So whatever this was, let's put it behind us.
Så la oss legge det bak oss, glemme ham og se fremover.
Let's put them on.
La oss ta dem på.
Let's put your so-called illness to the test.
La oss sette den såkalte sykdommen din på prøve.
Let's put this on too.
La oss putte på denne også.
Come, let's put an end to this nonsense.
Kom, la oss få en slutt på dette tøvet.
Okay, let's put her down real easy.
Ok, nå setter vi den ned forsiktig.
Let's put her in the swing.
La oss legge henne i gyngesofaen.
Let's put this flag up.
La oss få opp dette flagget.
Do you think they would let us put in a little refrigerator for snacks?
Tror du dem lar oss putte inn ett kjøleskap for snacks og slikt?
Let's put a little church in this church.
La oss sette litt kirke i denne kirken.
Let's put on our thinking cap, shall we?
La oss ta på oss tenkeluen.
Yeah, let's put it all in the truck.
Ja, la oss få alt inn i lastebilen.
Let's put sauerkraut on the menu for the poor germans.
Så la oss sette sauerkraut på menyen til de stakkars tyskerne.
Let's put it in motion.
Da setter vi i gang.
Let's put one on Dave's nut.
La oss putte en på Dave's baller.
Let's put on our leg warmers and dance our asses off.
La oss ta på leggvarmerne og danse livet av oss.
Well, let's put the bee thing aside for now and find this rashid guy.
La oss legge biene til side og finne denne rashid.
Let's put on our disguises.
La oss ta på oss forkledningene.
Let's put this unfortunate incident behind us.
La oss legge denne hendelsen bak oss.
Let's put the washing machine on spin cycle.
setter vi vaskemaskina på sentrifugering.

Resultater: 69, Tid: 0.0999

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer