VERY SERIOUSLY PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av very seriously i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 70, Tid: 0.0997

Engelsk-norsk ordbok

Eksempler på bruk av Very Seriously i en setning og oversettelsene deres

We take baptism at my church very seriously, andre.
Kirken min tar såpen svært alvorlig, andre.
I take this very seriously, and I'm telling you the truth.
Jeg tar dette veldig alvorlig, og jeg forteller sannheten.
Because we're taking this very seriously in the village.
For vi tar dette svært alvorlig i landsbyen.
They take this good-behaviour thing very seriously so start here, right here.
De tar god oppførsel veldig seriøst, så begynn her, rett her.
Yeah, she... she took it very seriously.- mm-hmm.- yeah.
Ja, hun tok det veldig alvorlig.
Takes that job very seriously.
En jobb han tar svært alvorlig.
Yes, well, we take these shows very seriously here at east high.
Vi tar forestillingene veldig seriøst her på east high.
He plays very seriously and makes home runs.
Han spiller på alvor og gjør"home runs".
She takes her job very seriously, you know?
Hun tar jobben veldig alvorlig.
No, we're checking their authenticity and take the matter very seriously.
Nei, vi undersøker bildenes ekthet og tar saken svært alvorlig.
I don't feel as if you're taking this very seriously.
Det føles ikke som om du tar dette på alvor.
Clearly, you're taking it very seriously.
Det er helt klart at du tar det veldig seriøst.
Excuse me, but ethan burke takes the rules of the town very seriously.
Ethan burke tar denne byens regler svært alvorlig.
I take this very seriously.
Jeg tar dette meget alvorlig.
He takes his work very seriously.
Han tar jobben veldig alvorlig.
I'm starting to think you don't take me very seriously, friend.
Jeg begynner å tro, du ikke tar meg på alvor.
USNB takes its fiduciary integrity very seriously.
USNB tar sikkerhet for betrodde midler meget alvorlig.
Nick's taking it very seriously.
Nick tar det veldig alvorlig.
Oh, i take pacts very seriously.
Jeg tar pakter veldig seriøst.
I'm taking it very seriously.
Jeg tar det svært alvorlig.
I take it very seriously.
Jeg tar det svært alvorlig.
So, i think you should take this opportunity before you very seriously.
Så jeg syns du skal ta denne muligheten veldig seriøst.
She's taking her studies very seriously.
Hun tar studiene veldig alvorlig.
I take it very seriously.
Jeg tar det på alvor.
Police are responding, taking this very seriously.
Politiet tar dette svært alvorlig.
Maybe he takes it very seriously.
Mulig han tar det veldig alvorlig?
I want this taken very seriously.
Jeg vil at dette skal tas veldig seriøst.
And they're taking it very seriously.
De tar saken på alvor.
Hiro takes his job very seriously.
Hiro tar jobben sin veldig seriøst.
And he takes his job very seriously.
Han har falkeblikk og tar jobben sin svært alvorlig.

Resultater: 70, Tid: 0.0997

SE OGSÅ

Se også


"Very seriously" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer