VIRTUALLY PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av virtually i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 74, Tid: 0.0796

Engelsk-norsk ordbok

Eksempler på bruk av Virtually i en setning og oversettelsene deres

Virtually impossible to confuse cheetos with fritos, seems to me.
Det er nesten umulig å forveksle cheetos med fritos, antar jeg.
There's virtually no traffic since they shut down the labor camps.
Det er praktisk talt ingen trafikk etter at de stengte ned arbeidsleirene.
The biological imperative is virtually impossible to resist.
Den biologiske trangen er nesten umulig å motstå.
There's virtually nothing left!
Det er nesten ingen ting igjen!
It is virtually limitless.
Det er praktisk talt grenseløst.
It's got a low-profile design, virtually impossible to detect by radar.
Det har et lavprofildesign, omtrent umulig å oppdage på radar.
Virtually everyone has been taken for processing.
Så å si alle er ført bort for behandling.".
I know virtually nothing about my secretary here.
Jeg vet nesten ingenting om sekretæren min.
Virtually everyone in the company started off as a clerk.
Omtrent alle i firmaet begynte som assistent.
She's told me virtually nothing about you.
Hun fortalte meg praktisk talt ingenting om deg.
There are gatherings and rituals in virtually every major city.
Det gjennomføres samlinger og ritualer i omtrent alle store byer.
Virtually all the 3,400 people are on layoff.
Så å si alle de 3400 ansatte er oppsagt.
Surveillance is now virtually impossible.
Overvåkning er nå så godt som umulig.
Thus is the vault rendered, made virtually impenetrable.".
Dermed er velvet praktisk talt umulig å trenge inn i.".
It's virtually microscopic.
Det er nesten mikroskopisk.
I know virtually everything there is to know about them.
Jeg vet nesten alt om det.
Firing the main guns takes virtually all of our power.
Å avfyre hovedkanonene tar stort sett all kraften vår.
It's virtually impossible.
Det er praktisk talt umulig.
Escaping this Wesen's grip is virtually impossible.
Å unnslippe taket til wesenet er så godt som umulig.
And since they have virtually no competitors, they swarm in their millions.
De har nesten ikke konkurranse, derfor er det millioner av dem.
Sir giles virtually boasted of it.
Sir giles skrøt nærmest av det.
We virtually are wearing the same clothes.
Vi går stort sett i de samme klærne.
After approximately two months of therapy, virtually all patients were transfusion-independent.
To måneder med behandling var praktisk talt alle pasientene transfusjonsuavhengige.
I'm virtually proud of you.
Jeg er virtuelt stolt av deg.
Not too long ago, the acronym SSRI was virtually unheard of.
For kort tid siden var forkortelsen S.S.I. stort sett ukjent.
And virtually my entire senior staff is part of this nonsense?
Og nesten hele mitt seniorer er en del av dette tullet?
Virtually indestructible.
Praktisk talt uslitelig.
The yorktown was virtually destroyed at coral sea.
Yorktown ble nærmest sprengt på land i korallhavet.
Facing our true inner self is virtually unknown in our world today.
Facing vår sanne indre er nesten ukjent i vår verden i dag.
After approximately two months of therapy, virtually all patients were transfusion-independent.
To måneder med behandling var praktisk talt alle pasientene transfusjonsuavhengige.

Resultater: 74, Tid: 0.0796

"Virtually" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer