ALFABETISK SØK

WB


WE

vi kan vi får vi klarer vi kunne –Vi kan oss , kan
uker ukers ukevis uke ukene uken
vi trenger vi må vi er nødt vi behøver vi skal vi vil vi bør vi mangler vi trengte vi burde vi trenge –Vi trenger
vi har vi fikk vi må vi kom vi ble vi tok vi fant vi kjøpte vi gikk vi må få
vi kunne vi fikk vi klarte vi kan kan vi vi kunnet vi får vi klarer får vi
velkommen velkomst velkomsthilsen veikommen årsak ønske velkomne velkomsten velkomment ønsket ønsker

WF


WH

hva det –Hva – Hva —Hva
når da nar – Når –Når ♪Når –Da
hvor der –Hvor – Hvor —Hvor
why
hvorfor derfor kan –Hvorfor – Hvorfor —Hvorfor
som hvilken hvem og det hva hvilket hvilke
når du da du når man når dere nar du mens du hvis du deg når
mens når tid lenge stund tiden
hva som skjedde det som skjedde hva som hendte hvordan gikk det hva som skjer hva som skjedd

WI

uten
kone hustru konen kona kones hustruen hustruer koner sønner og hans hustru konene
vil ikke ikke skal ikke kommer ikke vil aldri får ikke nekter kan ikke blir ikke aldri gjør ikke går ikke tar ikke
innen i løpet av etter innvendig indre innvendige
aldri vil aldri skal aldri ikke kommer aldri får aldri vil ikke blir aldri skal ikke kommer ikke får ikke kan ikke klarer aldri aidri går aldri klarer ikke
vil gjøre gjør lager skal gjøre skal lage klarer får vil lage vil la vil få skal få tjener skal gi vil oprette rekker skal la vil gi vil tjene tar kommer til å gjøre blir kan gjøre skaper vil klare gir kan lage lar har gjort skal klare vil bli skal gjore skal ta vil innsette får lage iager skal sørge for vil skape skal ordne til å vil sette skal skape lover å gjøre tvinger skal se til inngårWO

ikke vil ikke skal ikke kommer ikke blir ikke får ikke nekter kan ikke går ikke aldri tar ikke slipper gjør ikke
ville du kan du har du skulle du vil dere sier du kan dere fikk du tror du ønsker du viiie du blir du vel
ville ikke hadde ikke ikke skulle ville aldri kan ikke nektet vel ikke slapp vil ikke ikke vil har ikke kunne ikke ikke kunne skal ikke ikke har sluppet ikke skal nekter vil aldri ikke hatt
verden world jorderike verdenen verdener verdenene
ord sa tale snakke teksten ordene sier ordet si orda snakker snakket sagtWW