ALFABETISK SØK

WA

var så mye
watch se
so
was once var en gang
one én
vil gjøre deg vil få deg til å
ble nevnt blir nevnt

WE

we met in vi møttes i
college universitetet
vi vet så
we should all vi burde alle
just bare
vi har hele
vi var redde for at du
vi får dette

WF


WH

hva michael
hvorfor lar hvorfor la
hva gjør dere i mitt hus
what makes hva gjør
me happy meg lykkelig
som også var som også er
hvor mannen min
what goes on hva som foregår
down there der nede

WI

with help med hjelp
from fra
går sammen
kjøper skal kjøpe vil kjøpe spanderer kan kjøpe kjoper skal spandere kjøpe
with this med dette
baby barnet
will handle ordner
it from det fra
skal hilse
er tilbake så fort jegWO

women kvinner
so
would like you to vil at du skal
help hjelpe
would be great ville vært flott
for you for deg
ville krype
kvinner som har hustruer som har
verst av alt

WR

urett enn urettferdig enn
skrevet det
wrap pakk
it in det i
wrong galt
with your brother med broren din
skrive til skriv til skrevet til skriver til
wrap pakk
me meg