WAS HIT PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av was hit i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 77, Tid: 0.1855

Engelsk-norsk ordbok

Eksempler på bruk av Was Hit i en setning og oversettelsene deres

CLARKE: jasper was hit.
Jasper ble truffet.
She was hit.
The victim was hit with a blunt object.
Offeret ble slått med en stump gjenstand.
I was hit by a stone during the blast.
Jeg ble truffet av en stein under sprengningen.
He was hit with an object probably made out of metal.
Han ble slått med noe av metall eller stål.
Frederik was hit in the leg.
Frederik er truffet i benet.
Officer acker was hit from behind.
Betjent acker ble slått ned bakfra, han så ingenting.
Before he was hit.
Før han ble påkjørt.
Who was hit?
Hvem er truffet?
He was hit.
My mother was hit down the road there.
Moren min ble påkjørt nedi veien.
He was hit in the stomach and stepped on a mine.
Han ble truffet i magen og tråkket på en mine.
The man who was hit at Katarina's place.
Mannen som ble slått ned.
He was hit, but not too badly.
Han ble skutt, men ikke så ille.
He was hit and moaning.
Han er truffet og peser.
Someone was hit right here.
Noen ble slått her.
Liz in your antique store just before she was hit.
Liz var i antikvariatet rett før hun ble påkjørt.
I was hit by lightning and bitten by a cobra.
Jeg ble truffet av et lyn og bitt av en kobra.
The mother was hit in the face.
Moren er truffet i ansiktet.
He was hit in the head.
Han ble skutt i pannen.
The woman that was hit, elizabeth Gaines- she is not the target.
Damen som ble skutt, elizabeth gaines, hun er ikke målet.
Who was driving the car when henry lamb was hit?
Hvem kjørte bilen da henry lamb ble påkjørt?
He was hit in the neck!
Han er truffet i halsen!
He was hit by a car.
Han ble truffet av en bil.
She was hit with something.
Gertie kom tilbake såret?- hun ble slått med noe.
He was falling with the rope and he was hit and he was going,
Han falt fra et tau og ble slått og gjorde sånn.
Who was hit first?
Hvem ble skutt først?
I was hit.
You mean he fell into the road and he was hit?
Så han falt ut i gaten og ble påkjørt?- i går?
Sir, that's a hit! the myoko was hit, sir.
Myoko er truffet, sir!

Resultater: 77, Tid: 0.1855

"Was hit" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer