WAS JUST PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av was just i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 4167, Tid: 0.1024

var bare (1360) hadde bare (9) har nettopp (7) ble akkurat (10) var like (11)

Eksempler på bruk av Was Just i en setning og oversettelsene deres

You was just jealous.
Du var bare sjalu.
I was just in the neighborhood.
Jeg var bare i nabolaget.
I was just trying to protect you.
Jeg bare... jeg prøvde å beskytte deg.
I was just saying goodbye to shelbyville, indiana.
Jeg sa akkurat farvel til shelbyville, indiana.

I was just trying to be perfect, like you.
Jeg prøvde bare å være perfekt, som deg.
I was just so frustrated and isolated.
Jeg var bare så frustrert og isolert.
I was just saying to the camel:.
Jeg sa nettopp til kamelen:.
I was just bull-shitting you.
Jeg bare bull-drite deg.
I was just admiring your sword.
Jeg beundret akkurat sverdet ditt.
It was just that i was so young, marnie.
Det var bare det at jeg var så ung, marnie.
I was just delivering him to you.
Jeg ga ham nettopp til deg.
I was just three days old.
Jeg var bare tre dager gammel.
I was just thinking- can i call you jenny?
Jeg tenkte bare, kan jeg kalle deg jenny?
I was just explaining to iris and eddie about your lightning psychosis.
Jeg forklarte akkurat iris og eddie om din lynpsykose.
The trollhunter was just about to show us the way.
Trolljegeren skulle akkurat til å vise oss veien.
Hey, i was just calling you at the office.
Jeg ringte deg nettopp på kontoret.
I was just hungry.
Jeg var bare sulten.
I was just talking about you.
Jeg snakket akkurat om deg.
I was just about to ask for a meeting.
Jeg skulle akkurat til å be om et møte.
I was just visiting my friend.
Jeg besøker bare vennen min.
It was just like you said.
Det var akkurat slik som de sa.
My husband was just the same.
Min mann var akkurat lik.
I was just about to call the widow hess.
Jeg skulle akkurat ringe hess.
I was just working.
Jeg bare jobber.
I was just talking about you.
Jeg snakket akkurat om deg.
I was just telling quentin about the movie.
Jeg fortalte nettopp quentin om filmen.
It was just you and joaquin.
Det var bare deg og joaquin.
She was just here.
Hun var nettopp her.
He was just like humansgirl.
Han var akkurat som menneskejente.
I was just doing my job.
Jeg var bare gjorde jobben min.

Resultater: 4167, Tid: 0.1024

ORD FOR ORD OVERSETTELSE

Ord for ord oversettelse


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer