Oversettelse av "was just" i Norsk

S Synonymer

Resultater: 3586, Tid: 0.1883

var bare bare nettopp akkurat var akkurat skulle bare skulle akkurat var nettopp ble bare ble nettopp var kun har bare ble akkurat skulle nettopp var rett var helt var like har nettopp har akkurat

Eksempler på Was Just i en setning

It was just.
Det var bare.
I was just being polite.
Jeg var bare høflig.
I was just the middleman.
Jeg var bare mellommann.
I was just doing my job. Okay?
Jeg gjorde bare jobben min.
I was just talking about you with my friend, rhiannon.
Jeg snakket nettopp med rhiannon om deg.
Eddie was just a pawn.
Eddie var bare en brikke.
I was just delivering him to you.
Jeg ga ham nettopp til deg.
No, i was just repeating something the... the voices said.
Nei, jeg gjentok bare noe som stemmene sa.
Jess, it was just a movie.
Det var bare en film, jess.
I was just going to say that to her.
Jeg skulle akkurat si det til henne.
Yes. i was just explaining why we're going to obliterate.
Ja, jeg forklarte akkurat hvorfor vi skal utslette.
I was just saying to your friends i have something very precious here.
Jeg fortalte nettopp at jeg har noe dyrebart her.
It was just the police.
Det var bare politiet.
I was just bull-shitting you.
Jeg bare bull-drite deg.
He was just like me.
Han var akkurat som meg.
Hi there, johnny, i was just coming over there.
Hei, johnny, jeg var akkurat på vei over.
I was just speaking with him, just now.
Jeg snakket nettopp med ham.
I was just told to give this to you.
Jeg skulle bare gi deg denne.
I was just showing them to people.
Jeg viste dem bare til folk.
It was just people from the town.
Det var bare folk fra byen.
I was just admiring your sword.
Jeg beundret akkurat sverdet ditt.
It was just him and bobby.
Det var bare ham og bobby.
No, i was just on my way over there.
Nei, jeg var akkurat på vei over.
Hey, i was just calling you at the office.
Jeg ringte deg nettopp på kontoret.
I was just explaining to iris and eddie about your lightning psychosis.
Jeg forklarte akkurat iris og eddie om din lynpsykose.
The trollhunter was just about to show us the way.
Trolljegeren skulle akkurat til å vise oss veien.
Um... i was just, uh.
Jeg skulle bare.
Leonard, i was just mentioning an interesting local news item.
Leonard, jeg bare nevnte en interesant lokal nyhet.
Screaming intensifies i was just trying to help you!
Jeg skulle bare hjelpe deg.
No. kane was just here.
Nei, kane var nettopp her.

Resultater: 3586, Tid: 0.1883

SE OGSÅ
SYNONYMER

S Synonymer for "was just"


out alone
was only going
were only supposed
have got right
were only gonna
have exactly
was righteous
was purely
was directly
was totally
were completely
have merely
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Was just" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer