WAS JUST TRYING PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av was just trying i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 173, Tid: 0.1449

Engelsk-norsk ordbok
prøvde bare å ville bare prøver bare å forsøkte bare å prøvde

Eksempler på bruk av Was Just Trying i en setning og oversettelsene deres

I was just trying to help you, kimmie.
Jeg prøvde bare å hjelpe deg, kimmie.
I'm sorry, i was just trying to help you.
Beklager, men jeg ville bare hjelpe deg.

I was just trying to be polite.
Jeg prøvde bare å være høflig.
I was just trying to help you today.
Jeg prøvde bare å hjelpe deg.
I was just trying to show you my mad skills.
Jeg ville bare vise dere de rå triksene mine.
And, uh... i was just trying to kick this fire into the sewer.
Jeg forsøkte bare å sparke disse flammene ned i kloakken.
What's up, T? i was just trying to help out.
Jeg forsøkte bare å hjelpe til.
I was just trying to win.
Jeg prøvde bare å vinne.
Her dad was just trying to help her, right?
Hennes far ville bare hjelpe henne, eller hva?
I was just trying it on.
Jeg prøvde det på.
It's all right... i was just trying to get you warmed up.
Jeg prøver bare å varme deg opp.
I was just trying to get through to him.
Jeg forsøkte bare å komme i kontakt med han.
I was just trying to make so money.
Jeg ville bare tjene penger.
I was just trying it!
Jeg prøvde det.
I was just trying to be perfect, like you.
Jeg prøvde bare å være perfekt, som deg.
I was just trying to figure out the right way.
Jeg forsøkte bare å finne ut hvordan jeg skulle gjøre det.
I was just trying to help the conversation along.
Jeg prøver bare å føre samtalen videre.
I was just trying to understand.
Jeg prøvde bare å forstå.
I didn't mean to, i was just trying.
Det var ikke med vilje, jeg prøvde.
I was just trying to stop the blood. just the.
Jeg ville bare stanse blødningen.
I was just trying to make conversation.
Jeg prøver bare å småprate.
I was just trying to get past the disappointment with the penguins.
Jeg ville bare komme over skuffelsen med pingvinene.
You was just trying to protect me.
Du prøvde bare å beskytte meg.
I was just trying to connect Fadhil's drug operation with Max's cash.
Jeg prøver bare å koble fadhilds narkotika- operasjon til maxs penger.
I was just trying to spice things up a little bit.
Jeg ville bare krydre det hele.
Hey, i was just trying to keep up with you.
Jeg prøvde bare å holde tritt med deg.
I was just trying to protect you.
Jeg prøvde bare å beskytte deg.
I was just trying to make small talk, but that was stupid.
Jeg ville bare konversere, men det var dumt.
I was just trying to be a good son. freddie, what are you talking about?
Jeg prøver bare å være en god sønn.
I was just trying to get him to talk.
Jeg prøvde bare å få ham til å snakke.

Resultater: 173, Tid: 0.1449

SE OGSÅ

Se også


SYNONYMER
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Was just trying" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer