WATER PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av water i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 10425, Tid: 0.0999

Eksempler på bruk av Water i en setning og oversettelsene deres

And water.
Og vann.
Said he was gonna water it on my ranch.
Sa han ville vanne dem på min ranch.
Tea, water, espresso?
Te, vann, espresso?
Beth, water and a towel.
Beth, vann og et håndkle.

You can water' em again.
Du kan vanne dem igjen.
Where sky and water meet.
Der hav og himmel møtes.
I can water them with soda pop.
Jeg kan vanne dem med brus.
It 's called black water ridge, colorado.
Det kalles black water ridge, colorado.
Water, and a coffee.
Vann. og en kaffe.
Can not launch from open water, not with the sub listening.
Ikke fra åpent hav, ikke når ubåten lytter.
Other medicines used to treat diabetes diuretics( also called water tablets).
Andre medisiner som brukes ved behandling av diabetes diuretika( også kalt vanndrivende tabletter).
Number 2, water street.
Nr 2 water street.
Not water.
Ikke vann.
Once in open water, they will be safe.
Ute på åpent hav er de i sikkerhet.
Do not forget to water your plant, danny.
Ikke glem å vanne planten din, danny.
You and your compadres can water your herds along the jicarilla.
Du og dine compadres kan vanne dyra deres langsmed jicarilla.
Thiazides or other diuretics( also called water tablets).
Tiazider eller andre diuretika( kalles også vanndrivende tabletter).
He has let free the two bodies of flowing water, meeting together:.
Han har bredt ut de to hav som møtes,
Where 's that water you said we came to?
Hvor er vannet du sa vi ville komme til?
Water, sandy.
Vann, sandy.
Cross and orange and little water.
Mulberry street og worth, cross og orange og little water.
The lines converge at water street.
De nærmer seg hverandre på water street.
Water, water, water.
Vann, vann, vann.
Mow your lawn. water your flowers. trim your bushes.
Klippe plenen, vanne blomstene, trimme buskene dine.
Why do norwegians water flag poles?
Hvorfor vanner nordmenn flaggpålen?
He says that water is no good.
Han sier at vannet ikke er bra.
Other medicines used to treat diabetes diuretics( also called water tablets).
Andre medisiner som brukes ved behandling av diabetes diuretika( også kalt vanndrivende tabletter).
The two masses of water are not alike.
Heller ikke er de to hav like.
Water will not be so bad.
Vannet er ikke så ille.
Now long buried under water street.
I dag er den begravet under water street.

Resultater: 10425, Tid: 0.0999

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer