WE HAD PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av We had i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 3679, Tid: 0.1078

We had
vi måtte (353) vi hadde (2314) vi fikk (118) vi var nødt (30) vi tok (21) vi spiste (19) vi matte (9) vi har (225) vi må (14) vi hatt (12) vi får (7) vi ha (3) må vi (3) vi tar (3)

Eksempler på bruk av We had i en setning og oversettelsene deres

Vi måtte

We had to take the shortcut.
Vi måtte ta snarveien.
We had to help him.
Vi måtte hjelpe ham.

Vi hadde

Alex, we had sex.
Alex, vi hadde sex.
We had a plan, Matt.
Vi hadde en plan, Matt.

Vi fikk

I wish we had more time together.
Skulle ønske vi fikk mer tid sammen.
If we had a baby, maybe we would not work as much.
Hvis vi fikk barn, kanskje vi ikke ville jobbe like mye.
We did what we had to do.
Vi gjorde det vi var nødt til.
And we had to live with it, man.
Og vi var nødt til å leve med deg.

Vi tok

All we had was a couple of drinks.
Vi tok bare et par drinker.
You know, the frustrating thing was that we had him dead to rights.
Det frustrerende er at vi tok ham på fersken.

Vi spiste

We had chicken.
Vi spiste kylling.
This is what we had on our first date.
Det var det vi spiste på vår første date.

Vi matte

It 's a highly complex system of filtration, so we had a series of trials.
Et komplekst system, sa vi matte teste.
We had to kill her.
Vi matte drepe henne.
Andre setningseksempler
We had a life, a family.
Vi hadde et liv, en familie.
When we had eggs.
Når vi hadde egg.
It 's a terrible thing, but we had to sell him to the Gypsies.
Det er fryktelig, men vi måtte selge ham til sigøynerne.
We had to let him go.
Vi måtte la ham gå.
Look, Mike, we had an unexpected delay.
Mike, vi fikk en uventet forsinkelse.
Lola does not know we had a son.
Lola vet ikke vi hadde en sønn.
They said we had to wait 24 hours.
De sa vi måtte vente 24 timer.
We had to do.
Vi var nødt.
I wish we had 500.
Jeg skulle ønske vi hadde 500.
And then we had Theo.
Da vi fikk Theo.
You know, if we had a nice, calm.
Hvis vi tok en hyggelig, rolig.
We had to cancel quite a lot of jobs,
Vi var nødt til å si opp... ganske mange.
We had 2 weeks together.
Vi hadde 2 uker sammen.
We had to defend ourselves.".
Vi måtte forsvare oss.".
No... But we had some chocolate which Anna Sophia made.
Nei... men vi fikk sjokolade som Anna Sophie hadde laget.
That 's what we had to do.
Vi var nødt til det.

Resultater: 3679, Tid: 0.1078

Ord for ord oversettelse


we
- vi det νi vår da vii
had
- hadde måtte fikk var nødt spiste
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer