WE WILL HAVE PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av we will have i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 1091, Tid: 0.1614

Engelsk-norsk ordbok

Eksempler på bruk av We Will Have i en setning og oversettelsene deres

We will have to borrow three horses.
Vi må låne tre hester.
We will have to be ready, won't we, Thomas?
Vi må være klare, ikke sant, Thomas?
Well, we will have the beer, no pizza.
Vel, vi har øl, ingen pizza.
Do you think we will have children?
Tror du vi får barn?
Do you think we will have hot water tonight?
Tror du vi har varmt vann i kveld?
Maybe we will have to detain the ship in havana.
Kanskje vi må holde skipet i havanna.
But we will have to wait and see.
Men vi må vente og se.
Eric, we will have a drink at the finish!
Eric, vi tar en drink i målområdet!
And we will have each other's company.
Og vi har hverandres selskap.
And we will have all the money.
Og vi får alle pengene.
We will have to cancel.
Vi må avlyse.
We will have a warrant in 20 minutes.
Vi får klarering om 20 minutter.
So we will have the radiation, and we will hope for the best.
vi tar strålebehandlingen og håper på det beste.
You tell him we will have a nice house and we will be happy.
Si at vi skal få oss et fint hus og bli lykkelige.
We will have a satellite download in 30 minutes.
Vi har satellittnedlasting om 30 minutter.
We will have somebody perform a full battery of tests.
Vi skal få noen til å ta et fullt arsenal med tester.
We will have plenty of memories.
Vi vil få minner:.
We will have to cancel.
Vi får avlyse.
Bailiff, we will have a short recess before the next matter.
Rettsbetjent, vi tar en kort pause før neste sak.
We will have to wait and see what happens.
Vi må vente og se hva som skjer.
Soon we will have nothing!
Vi har snart ingenting.
We will have to hand it all in.
Hva? Ja? vi blir nødt til å levere alt sammen tilbake.
We will have to wait and see.
Vi må vente og se.
We will have you back there in no time.
Vi skal få deg dit snart.
We will have tactical and field units.
Vi har taktiske- og feltenheter.
And we will have kids.
Og vi vil få barn.
We will have cover there.
Vi tar dekning i bakgata.
I think we will have great success with these people.
Jeg tror vi får stor suksess med disse folkene.
We will have tactical and field units.
Vi har taktiske og feltenheter klare.
Tell the girls we will have a talk after lunch.
Si til jentene at vi tar en prat etter lunsj.

Resultater: 1091, Tid: 0.1614

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer