Oversettelse av "well" i Norsk

S Synonymer

Resultater: 22470, Tid: 0.2466

vel det godt bra ja da tja gjerne jeg frisk jo du brønnen vell også altså vei

Eksempler på Well i en setning

Yeah, well, bellamy isn't here, is he?
Ja, vel. bellamy er ikke her, er han?
Well, that's sonja.
Det er sonja.
Well, john Henry-- james.
Vel, john Henry--- james.
I can't shoot that well, and you know it.
Jeg kan ikke skyte så godt, det vet du.
Well, that's how you know it wasn't my husband.
Det er sånn du vet at det ikke var mannen min.
Well, harry james.
Vel, harry james.
Well, jor-el really isn't my dad.
Vel, jor-el er ikke faren min.
Well, i don't know, thea.
Det vet jeg ikke, thea.
We knew him well, and miss him more than i can tell.
Vi kjente ham godt og savner ham mer enn jeg kan si.
But it didn't sell well, and the patent ran out in 2003.
Men det solgte ikke bra, og patentet gikk ut i 2003.
Cases were well documented and relevant.
Saker var godt dokumenterte og relevante.
Well that's not my problem, jean-philippe.
Det er ikke mitt problem, jean-philippe.
Well, see you soon.
Bra, ser deg snart.
Well, it wasn't you.
Ja, det var ikke du.
Well, whether you see it or not is irrelevant.
Vel, om du ser det eller ikke er irrelevant.
Well... what do you think, Håkan?
Ja... hva tror du, Håkan?
Well, i can't believe you used Sheldon's toothbrush.
Vel, jeg kan ikke tro at du brukte Sheldon's tannbørste.
Ray, how well can you fly the Waverider?
Ray, hvor godt kan du fly Bølgerytter?
Leonard covered it pretty well in the car.
Leonard dekket det ganske bra i bilen.
Well, he's lying again.
Da lyver han igjen.
Well, that is my job.
Det er min jobb.
Well, i would suggest that you read your own article again.
Da foreslår jeg at du leser din egen artikkel igjen.
I never was very fast, but i can shoot well enough.
Jeg har aldri vært rask, men jeg kan skyte bra nok.
Well, speidel?
, Speidel?
Well, you don't have it.
Ja, du har det ikke.
Well, you're the boss, uh, boss.
Vel, du er sjefen... sjef.
We know well what they will say.
Vi vet godt hva de vil si.
Well,that's not my problem.
Det er ikke mitt problem.
Later, you must mix the insulin well again immediately before each injection.
Senere må du blande insulinet godt igjen umiddelbart før hver injeksjon.
Well, that's not my problem.
Det er ikke mitt problem.

Resultater: 22470, Tid: 0.2466

SE OGSÅ
SYNONYMER
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer