WELL PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "well" i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 24822, Tid: 0.167

Klikk norsk oversettelse for å filtrere resultater

Eksempler på bruk av "Well" i en setning og oversettelsene deres

Well, john Henry-- james.
Vel, john Henry--- james.
Well, that's hank.
Det er hank.
Well, harry james.
Vel, harry james.
Yes, sir, well, that is a sad chapter.
Ja, sir, det er et trist kapittel.
Well, I'm not jadzia, am I?
Vel, jeg er ikke jadzia, er jeg?
It were well we let the people know it.
Det var godt vi la folk få vite det.
You're not well, slade.
Du er ikke bra, slade.
You and i, well, we are alone in the house.
Du og jeg, vel, vi er alene i huset.
Well, that's your problem.
Det er ditt problem.
You fought well against my two swords.
Du kjempet godt mot mine to sverd.
Well, i should be!
Det burde jeg vært!
Well, I'm crockett.
Vel, jeg er crockett.
I didn't know you well, but i will never forget you.
Jeg kjente deg ikke godt, men jeg vil aldri glemme deg.
Okay, well, take my car, okay?
Ok. men ta bilen min, ok?
Not well, sir.
Ikke bra, sir.
Well, i don't know, jim.
Vel, jeg vet ikke, jim.
Well, he's not here, is he?
Men han er ikke her.
You're not well, morgan.
Du er ikke bra, morgan.
You were doing so well, benny.
Du gjorde så godt, benny.
Well, it wasn't you.
Ja, det var ikke du.
Well, you're not.
Det er du ikke.
Well, I'm I'm a bit of a traditionalist.
Ja, jeg er... jeg er litt av en tradisjonalistisk.
Well, i don't know, thea.
Det vet jeg ikke, thea.
We three, we know well, that ansgar is mine.
Vi tre, vi vet godt, at ansgar er min.
You dance so well, dennis.
Du danser så bra, dennis.
Well, this isn't so bad.
Dette er da ikke så verst.
Well, liz, I'm paula.
Vel, liz, jeg er paula.
Well, we can't go back.
Men vi kan ikke gå tilbake.
Well, that's not my department.
Det er ikke min avdeling.
Well, don, I'm wyatt.
Vel don, jeg er wyatt.

Resultater: 24822, Tid: 0.167

SE OGSÅ
SYNONYMER
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Well" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer