WERE LOOKING FOR PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av were looking for i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 254, Tid: 0.0734

Engelsk-norsk ordbok
lette etter så etter var ute etter leter etter har lett etter søkte etter søkte lete etter

Eksempler på bruk av Were Looking For i en setning og oversettelsene deres

I thought we were looking for glenn.
Jeg trodde vi lette etter glenn.
We were looking for something.
Vi så etter noe mer...-Spesielt.

I thought we were looking for the aunt who's taking care of the child.
Jeg trodde vi lette etter tanten som tar seg av barnet.
You were looking for freedom, and here it is.
Du så etter frihet, og her er den.
I thought we were looking for a ship.
Jeg trodde vi lette etter et skip.
I thought you guys were looking for an opportunity.
Jeg trodde dere var ute etter en mulighet.
I thought you were looking for the johnson brothers.
Jeg trodde du var ute etter johnson-brodrene.
They were looking for guns and ammunition.
De så etter våpen og ammunisjon.
The agreement you were looking for... i have it right here!
Det avtalen du leter etter, har jeg her.
You were looking for malcolm that night.
Du lette etter malcolm.
I didn't think you were looking for something serious.
Jeg trodde ikke at du var ute etter noe seriøst.
You said you were looking for someone named ghost.
Du sa at du så etter noen som ble kalt ghost.
We were looking for you.
Vi har lett etter deg.
If you were looking for a grimm, it's me.
Hvis du leter etter en grimm, er det meg du vil ha.
They were looking for you.
De lette etter deg.
I can't believe you were looking for me this whole time.
Tenk at du har lett etter meg!
They were looking for two patients.
De lette etter to pasienter.
Your colleagues were looking for you, but they left.
Kollegaene dine leter etter deg.
You were looking for a place to set up for the winter, right?
Du så etter et sted å tilbringe vinteren, ikke sant?
No, they were looking for someone who could.
Nei, de søkte etter en person som kunne.
They were looking for a journalistic cover for what they were doing.
De var ute etter journalistisk dekning for det de drev med.
Did you find what you were looking for?
Fant du det du søkte?
I was worried you were looking for something else.
Jeg var redd du var ute etter noe annet.
You said you were looking for someone.
Du sa du så etter noen?
The guy you were looking for was just here.
Han du leter etter har vært her.
You were looking for josh and you found him.
Du lette etter josh, og du fant ham.
And they said you were looking for me.
De sa også at du har lett etter meg.
Capricorn's men were looking for dustfinger in the wrong place.
Steinbukk's menn søkte etter støvfinger på de mest forkjærte stedene.
Fernando said you were looking for bootlegs from the Grandmaster?
Fernando sier at du leter etter bootlegger fra Grandmaster?
Notie and spatch were looking for a fight.
Notie og spatch var ute etter bråk.

Resultater: 254, Tid: 0.0734

SE OGSÅ
SYNONYMER
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

Setninger i alfabetisk rekkefølge


were looking for

"Were looking for" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer