WHAT ABOUT THE CHILD PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "what about the child" i Norsk bokmål

Resultater: 1919678, Tid: 0.0586

Klikk norsk oversettelse for å filtrere resultater
what about
hva med hva om hva er det med –Hva med —Hva med

the child

Eksempler på bruk av "What About The Child" i en setning og oversettelsene deres

The child? what about the child?
Hva med barnet?
What about the child?
Hva med barnet?
What about the children?
Hva med barna?
What about the children at Mauthausen?
Hva med barna i Mauthausen?
Not just about the child, about what you saw tonight.
Du får verken fortelle om barnet eller det du har sett i kveld.
I thought about what the children's names would be, if they were mine.
Så tenkte jeg på hva barna ville hett hvis de var mine.
What about the father of the child?
Hva med faren til barnet?
What are we gonna do about the child?
Hva skal vi gjøre med barnet?
Did you ask about the child?
Hun er på vei. spurte du om barnet?
I'm worried about the child.
Jeg er bekymret for barnet.
Tell them about the child.
Fortell om barnet.
About the child you say you saw there.
Angående barnet du sa at du så.
I have been thinking about the child.
Jeg har fundert en del på dette her med barn, og.
Do we know anything more about the child?
Noe nytt om barnet?- nei.
What about the formula, what about mother, what about Father?
Hva med formelen? hva med mor og far?
Did you not hear what the child said?
Hørte du ikke hva barnet sa?
No matter what you think about her, the child is innocent.
Uansett hva du syns om henne, er barnet uskyldig.
This quran recounts for the children of israel most of what they differ about,
Denne koran forteller israels barn det meste av det de er uenige om.
This quran relates to the children of israel most of what they differ about.
Denne koran forteller israels barn det meste av det de er uenige om.
You? what about me and the child?
Hva med meg og barnet?
And think about what's best for your child.
Og tenk på hva som er best for barnet ditt.
But what of the child?
Men hva med barnet?
I'm talking about the rights of the child.
Jeg snakker om barna.
What about her child?
Hva med barnet hennes?
Does the child know about your colorful past?
Vet barnet om din fortid?- er det en trussel?
I don't know what the hell to talk about with school children.
Jeg vet ikke hva jeg skal snakke med skoleungdom om.
For what he did with the child.
For det han gjorde mot barnet.
And what is the child's name?
Og hva er barnets navn?
Anyway, who knows what they may have said about me to the children.
Det kan jeg ikke. hvem vet hva de har sagt til barna?
And the children, what about them?- what children?- children of your own.
Og barna som du drømte om?

Resultater: 1919678, Tid: 0.0586

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"What about the child" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer