WHAT ARE YOU DOING PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "what are you doing" i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 2964, Tid: 0.2188

hva gjør du hva driver du med hva skal du hvorfor er du hva skal du gjøre gjør du hva gjor du hva gjør de er det du gjør hvorfor har du hva har du gjort

Eksempler på What Are You Doing i en setning

Hey, joanne, what are you doing here?
Joanne, hva gjør du her?
Ethel, what are you doing in here?
Ethel, hva gjør du her?
And what are you doing while...?
Hva driver du med da?
What are you doing now, Billy?
Hva driver du med nå?
Winston. what are you doing in the water, dear?
Winston, hva gjør du i vannet?
What are you doing with my list?
Hva skal du med listen min?
Evan, what are you doing with that knife?
Evan, hva skal du med kniven?
What are you doing here, Madeline?
Hvorfor er du her, Madeline?
Hey, lucy, what are you doing here?
Lucy! hva gjør du her?
What are you doing, Jack?
Hva driver du med, Jack?
Caroline, what are you doing here?
Caroline? hvorfor er du her?
Amy, what are you doing here?- well,
Amy, hva gjør du her?
What are you doing tonight?
Hva skal du gjøre i kveld?
What are you doing, idiot?
Hva driver du med, idiot?
So, what are you doing later?
Så, hva skal du senere?
Hey, bobbie, what are you doing here?
Bobbie, hva gjør du her?
So, what are you doing with that?
hva skal du med det?
So, what are you doing today?
Hva skal du gjøre i dag?
Hey, what are you doing here, Stackhouse?
Hva gjør du her, Stackhouse?
What are you doing, my child?
Hva driver du med, mitt barn?
What are you doing here, Jimmy?
Hvorfor er du her, Jimmy?
Kate, what are you doing out here?
Kate, hva gjør du her?
What are you doing now, stealing from a co-worker?
Hva driver du med nå? stjeler fra en kollega?
Sarab, what are you doing here?
Sarab, hvorfor er du her?
What are you doing the rest of today?
Hva skal du resten av dagen?
Hey, what are you doing home?
Hva gjør du hjemme?
What are you doing here, Griffin?
Hva gjor du her, Griffin?
Roy, what are you doing on your leave?
Hva skal du gjøre når du har permisjon?
What are you doing, Hans?
Hva driver du med, Hans?
Wabble, what are you doing down there?
Wabble, hav gjør du der nede?

Resultater: 2964, Tid: 0.2188

SE OGSÅ
Se også
SYNONYMER

S Synonymer for "what are you doing"


how come you have
whatcha gonna
are you doin
are you making
why you got
how come you got
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

Setninger i alfabetisk rekkefølge


what are you doing

"What are you doing" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer