WHAT ARE YOU DOING PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av what are you doing i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 3807, Tid: 0.1263

what are you doing
hva gjør du (2517) hva er det du gjør (241) hva gjør dere (188) hva driver du med (143) hva skal du (91)

Eksempler på bruk av What Are You Doing i en setning og oversettelsene deres

Hey, joanne, what are you doing here?
Joanne, hva gjør du her?
Ethel, what are you doing in here?
Ethel, hva gjør du her?
No. i mean, what are you doing with a theremin?
Nei. jeg mener, hva er det du gjør med en theremin?
And what are you doing with tim then?
Og hva er det du gjør med tim, da?

Hey, larry, kyle, what are you doing in there?
Larry, kyle, hva gjør dere der?
Winston. what are you doing in the water, dear?
Winston, hva gjør du i vannet?
Peter, sara, what are you doing here?
Peter! sara. hva gjør dere her?
Hey, lucy, what are you doing here?
Lucy! hva gjør du her?
Frank, frank, what are you doing with derek?
Frank! hva er det du gjør med derek?
And what are you doing while...?
Hva driver du med da?
What are you doing now, billy?
Hva driver du med nå?
What are you doing with them?
Hva gjør dere med dem?
Amy, what are you doing here?- well,
Amy, hva gjør du her?
Mikey, what are you doing out of your room?
Mikey, hva er det du gjør ute av rommet ditt?
What are you doing with my list?
Hva skal du med listen min?
Evan, what are you doing with that knife?
Evan, hva skal du med kniven?
Hey, bobbie, what are you doing here?
Bobbie, hva gjør du her?
What are you doing, jack?
Hva driver du med, jack?
Sidsel, what are you doing here?
Sidsel, hva gjør dere her?
What are you doing here, madeline?
Hvorfor er du her, madeline?
What are you doing by my car balan?
Balan? hei, balan. hva er det du gjør med bilen min, balan?
Hey, guys, what are you doing here?
Hva gjør dere her?
So, what are you doing later?
Så, hva skal du senere?
Carl, what are you doing here?
Hva er det du gjør carl?
Kate, what are you doing out here?
Kate, hva gjør du her?
What are you doing tonight?
Hva skal du gjøre i kveld?
Caroline, what are you doing here?
Caroline? hvorfor er du her?
What are you doing, idiot?
Hva driver du med, idiot?
Rosalee, monroe, what are you doing here?
Rosalee og monroe? hva gjør dere her?
James, what are you doing back here?
James, hva gjør du her?

Resultater: 3807, Tid: 0.1263

ORD FOR ORD OVERSETTELSE

Ord for ord oversettelse


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer