WHAT DO YOU WANT PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av what do you want i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 1389, Tid: 0.1356

Eksempler på bruk av What Do You Want i en setning og oversettelsene deres

What do you want, Bennett?
hva vil du, Bennett?
What do you want, Morgan?
Hva vil du ha, Morgan?
What do you want to do first?
Hva vil du gjøre først?
And what do you want, Christian?
Og hva vil du, Christian?

What do you want, Chika?
Hva vil du ha, Chika?
So, what do you want, little girl?
Så, hva ønsker du deg, lille jente?
What do you want to do?
Hva skal du gjøre?
What do you want to do, Harry?
Hva vil du gjøe, Harry?
And what do you want for them, mr. Thompson?
Og hva vil du ha for dem, mr. Thompson?

What do you want, boy?
What do you want it for?
Hvorfor vil du vite det?
So what do you want to talk about, agent Self?
Så, hva vil du snakke om, agent Self?
What do you want from room service?
Hva vil du ha fra romservice?
Hey, by the way, what do you want for your birthday?
Hei, forresten, hva ønsker du deg til bursdagen din?
Well... what do you want to do now?
Vel? hva skal du gjøre nå?
What do you want, Addison?
Hva vil du ha, Addison?
What do you want to talk about?
Hva ønsker du å snakke om?
What do you want to kill me for, Mitat?
Hvorfor vil du drepe meg, Mitat?
So, what do you want with eric Sacks?
Så, hva vil du med eric Sacks?
What do you want me to do, fire him?
Skal jeg gi ham sparken?
What do you want with a dead dog?
Hva skal du med en død hund?
And what do you want to do with Burrows?
Og hva vil du gjøre med Burrows?
What do you want to see me about?
Hvorfor vil du treffe meg?
What do you want?
What do you want more than anything in the world?
Hva ønsker du deg mest av alt her i verden?
What do you want from me after we make love?
Skal jeg gråte når vi har elsket?
What do you want, Jake?
Hva vil du ha, Jake?
But what do you want with the detonators?
Men hva skal du med sprengkapslene?
What do you want me to give?
Skal jeg gi noe?
What do you want, Vince?
Hva vil du ha, Vince?

Resultater: 1389, Tid: 0.1356

"What do you want" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer