WHAT HAPPENS TO PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av what happens to i Norsk bokmål

Resultater: 152, Tid: 0.0703

Engelsk-norsk ordbok
hva skjer med hva skjedde med hvordan det går med

Eksempler på bruk av What Happens To i en setning og oversettelsene deres

But what happens to Doc?
Men hva skjer med Doc?
I meant... what happens to you?
Jeg mener, hva skjer med deg?

Know what happens to promises.
Vi vet hvordan det går med løfter.
What happens to Yahko?
Hva skjedde med Giaco?
And what happens to your people?
Og hva skjer med folket ditt?
You know what happens to candidates that take on parliament.
Du vet hvordan det går med kandidater som legger seg ut med christiansborg.
And what happens to the KIVA?
Og hva skjer med KIVA?
Those 20 men out there don't care what happens to us.
De 20 der ute blåser i hvordan det går med oss.
But what happens to us?
Men hva skjedde med oss?
And what happens to the ocampa after we're gone?
Og hva skjer med ocampaene når vi har dratt?
What happens to her?
Hva skjedde med henne?
What happens to Crane?
Hva skjer med Crane?
What happens to Lardass?
Hva skjedde med Tjukken?
What happens to the girl?
Hva skjedde med jenta?
What happens to your dynasty when tyrion dies?
Hva skjer med din dynastiet når tyrion dør?
What happens to your name?
Hva skjer med ditt navn?
What happens to your body when you hit those Gs?
Hva skjer med kroppen din når du når de G-ene?
What happens to the green Zone?
Hva skjer med den grønne sonen?
What happens to you now, when agent after agent is exposed?
Hva skjer med deg nå da, når agent etter agent blir avslørt?
What happens to the money if i die?
Hva skjer med pengene hvis jeg dør?
What happens to ana now?
Hva skjer med ana nå?
What happens to you when that door opens?
Hva skjer med deg når døra åpnes?
What happens to pregnant women on this island?
Hva skjer med gravide kvinner på denne øya?
What happens to me, felicity, or isabel, for that matter?
Hva skjer med meg, felicity, eller isabel, for den saks skyld?
What happens to jane now that evey refuses to leave?
Hva skjer med jane nå som evey nekter å dra?
What happens to the caterpillar?
Hva skjer med larven?
What happens to the boy?
Hvordan går det med gutten?
He cares what happens to you.
På grunn av det som skjer med deg.
You don't get to decide what happens to my life!
Du får ikke bestemme hva som skjer med mitt liv!
You know what happens to them?
Vet du hva som skjer med dem?- nei.

Resultater: 152, Tid: 0.0703

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer