WHAT YOU NEED PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av what you need i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 2010, Tid: 0.1131

Engelsk-norsk ordbok

Eksempler på bruk av What You Need i en setning og oversettelsene deres

What you need to know before you are treated with EVARREST.
Hva du må vite før du behandles med EVARREST.
What you need to know before you give BUCCOLAM.
Hva du må vite før du gir BUCCOLAM.
That's what you need.
Det er det du trenger.
What you need to know before you give EMEND do not give EMEND:.
Hva du må vite før du gir EMEND ikke gi EMEND:.
Do what you need to do to get us into germany.
Gjør det du må for å få oss inn i tyskland.
I may have what you need.
Jeg har muligens det du trenger.
What you need is there.
Alt hva du behøver er der.
What you need to know before you take ribavirin mylan.
Hva du må vite før du tar ribavirin mylan.
I will give you what you need for your revenge.
Jeg skal gi deg det du trenger for hevnen din.
You do what you need to do.
Du gjør det du må gjøre.
That's what you need to enjoy.
Og det er det du må nyte.
You will find what you need.
Du finner det du trenger.
It's what you need from me, right?
Det var det du trengte?
What you need.
What you need to know before you use insuman infusat do not use insuman infusat.
Hva du må vite før du bruker insuman infusat bruk ikke insuman infusat.
That's what you need to do.
Det er det du må gjøre.
What you need.
What you need to know before you use novomix 30 do not use novomix 30.
Hva du må vite før du bruker novomix 30 bruk ikke novomix 30.
Just take what you need.
Bare ta det du trenger.
I said take only what you need to survive.
Du skulle bare ta med det du trengte for å overleve.
You didn't have what you need.
Du hadde ikke det du trengte.
I don't care what it costs or what you need.
Samme hva det koster, samme hva du behøver.
What you need to know before you use novorapid pumpcart do not use novorapid pumpcart.
Hva du må vite før du bruker novorapid pumpcart bruk ikke novorapid pumpcart.
Take what you need.
You do what you need to do.
Gjør det du må gjøre.
You can take what you need.
Du kan ta det du trenger.
Did you get what you need?
Fikk du det du trengte?
What you need to know before you use ribavirin teva do not take ribavirin teva.
Hva du må vite før du bruker ribavirin teva bruk ikke ribavirin teva.
Do what you need to do.
Gjør det du må gjøre.
What you need to know before you are given herceptin.
Hva du må vite før du gis herceptin.

Resultater: 2010, Tid: 0.1131

"What you need" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer