Oversettelse av "when" i Norsk

S Synonymer

Resultater: 68168, Tid: 0.118

når da nar ved Når –Når ♪Når –Da

Eksempler på When i en setning

Ready when you are, derek.
Klar når du er, derek.
How can you be 40 when your son is 35?
Kan du være 40 når din sønn er 35?
I lost my mother when i was a little bit younger than you.
Jeg mistet moren min da jeg var litt yngre enn deg.
And when he's Hyde?
Og når han er Hyde?
So when you said wife, two kids... james and.
da du sa kone, to barn, james og.
I'm getting out when I'm ready, and that's never in daylight.
Jeg drar nar jeg er klar.
And what happens when you find'em?
Og hva skjer nar du finner dem?
In PV, treatment should also be interrupted when haemoglobin is below 8 g/dl.
Ved PV bør behandlingen avbrytes ved hemoglobin under 8 g/dl.
What did mike say when he gave you the letter?
Hva sa mike da han ga deg brevet?
You're cute when you're angry.
Du er søt når du er sint.
Effects are recommended when.
Immunsuppressiva er anbefalt ved.
Lucy, when did you say?
Lucy, når sa du?
When did she die?
Når døde hun?
She died when i was young.
Hun døde da jeg var ung.
What do you want us to do when he comes out?
Hva gjor vi nar han kommer ut?
What happened when you and jenny delaney disappeared in that gondola?
Hva skjedde da du og jenny delaney forsvant i gondolen?
When tommy comes home?
Når kommer tommy hjem?
Platelet transfusion for the treatment of thrombocytopenia should be considered when clinically appropriate.
Blodplatetransfusjon til behandling av trombocytopeni bør vurderes ved klinisk behov.
When do you think she will get out?
Når tror du at hun blir skrevet ut?
When were you last in the gym?
Når var du her sist? – Jeg har drevet med PR.
When she threatens to kill lew ayres.
Nar hun nesten dreper lew ayres.
When any stranger could be the end.
Når en fremmed kan være slutten.
When we find him, and we must--.
Når vi finner ham.
When do you leave?
Når flytter du?
There is no pharmacokinetic interaction with follitropin alfa when administered simultaneously.
Det er ingen farmakokinetisk interaksjon med follitropin alfa ved samtidig administrering.
When, Gloria?
Når, Gloria?
My father died when i was ten.
Faren min døde da jeg var ti.
I mean, she blushes when he's around.
Hun rødmer nar han er i nærheten.
I believe it when i say it.
Jeg tror det nar jeg sier det.
When you're ready, katniss.
Når du er klar, katniss.

Resultater: 68168, Tid: 0.118

SE OGSÅ
SYNONYMER

S Synonymer for "when"


once
do
not
so
what it
la
is
then
cent
what you
where
how
will
what i
in cases
therefore
would
mode
just
toxicity
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"When" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer