WHEN HE PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av When he i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 5396, Tid: 0.159

When he
da han (2729) når han (2439) mens han (49) nar han (37) ham når (4)

Eksempler på bruk av When he i en setning og oversettelsene deres

Da han

Simon called me when he found you.
Simon ringte meg da han fant deg.
I lost my son, Christopher, when he was four.
Jeg mistet min sønn da han var fire.

Når han

Except when he is angry.
Unntatt når han er sint.
What happens when he comes home?
Hva skjer når han kommer hjem?

Mens han

You left Richard when he was a child.
Du forlot Richard mens han var et barn.
Did I have to have a nurse watch me when he was on stage?
Måtte en sykepleier passe meg mens han sto på scenen?
Only when he drinks.
Bare nar han drikker.
Not when he asks if I have peed myself.
Ikke nar han sierjeg har pissa pa meg.
Andre setningseksempler
And when he came back?
Og da han kom tilbake?
We will kill him when he comes back.
Vi dreper ham når han kommer tilbake.
I was with your father when he led a platoon.
Jeg var med faren din da han førte en tropp.
Why did not I call him, when he was back from Beirut?
Hvorfor ringte jeg ikke til ham når han kom tilbake fra Beirut?
When he falls( into Hell), his wealth will not help him.
Og hans rikdom kan ikke hjelpe ham når han går i fortapelsen.
What did Mike say when he gave you the letter?
Hva sa Mike da han ga deg brevet?
He burps when he swallows.
Han raper mens han svelger.
When he comes to get them, we can just grab him.
Så kan vi bare ta ham når han kommer til oss.
What, does he scream like that when he has nightmares?
Skriker han sann nar han har mareritt?
He talked about what he was gonna do when he was slicing him up.
Han sa hva han planla mens han skar ham opp.
And when he finds me, he will kill you.
Og når han finner meg, vil han drepe deg.
Were you glad when he came back?
Var du glad da han kom tilbake?
When he shows up, keep him distracted.
Avled ham når han kommer.
What do you want us to do when he comes out?
Hva gjor vi nar han kommer ut?
English Bob killed him when he did not even have.
Drepte English Bob ham mens han ikke hadde.
You have not seen his eyes when he talks about this war.
Du har ikke sett øynene hans når han snakker om krigen.
Raimus met him when he was vacationing on Risa last year.
Raimus møtte ham da han var på ferie på Risa i fjor.
Dylan Thomas was 15 years old when he left school.
Dylan Thomas var 15 år da han sluttet på skolen.
The safe place is behind Mississippi when he shoots that thing.
Det tryggeste stedet er bak Mississippi, når han skyter.
When he 's cranky and smelly, I bring him back.
Jeg kommer med ham når han er sur og stinker.
He died outside, when he was making the barrier.
Han døde utenfor mens han lagde barrieren.
Well, when he does, tell him it 's over.
Vel, nar han gjør det, sa si at det er over.

Resultater: 5396, Tid: 0.159

Se også


when he came
when he saw
when he comes
når han kommer
when he sees
when he went
when he heard
when he has
when he called
when he says
når han sier
when he didn't
da han ikke
when he brought
da han kom med da han førte
when he took
when he arrived
when he hears
when he delivered
da han frelste
when he fell
when he warned
da han advarte

Ord for ord oversettelse


when
- når da nar – Når –Når
he
- han den sant hans ham moses gud det og seg

S Synonymer for "when he"


while he
as he
once he
after he
and he
if he
then he
by the time he
in his
the day he
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer