WHEN I PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av When i i Norsk bokmål

Resultater: 13882, Tid: 0.2124

When i
da jeg når jeg nårjeg mens jeg nar jeg dajeg hvis jeg meg når meg da

Eksempler på bruk av When i i en setning og oversettelsene deres

When I said I was not hungry.
Da jeg sa at jeg ikke var sulten.
So when I find Monroe... me.
når jeg finner Monroe... jeg.
I lost my mother when I was a little bit younger than you.
Jeg mistet moren min da jeg var litt yngre enn deg.
Why would I protect Malcolm, when I turned him over to you?
Hvorfor skulle jeg beskytte Malcolm nårjeg ga ham til deg?
I wanted to be simpler when I was with him.
Jeg ville være enklere når jeg var sammen med ham.
He was 14 when I found him.
Han var 14 da jeg fant ham.
Where are уou when I need you?
Hvor er du når jeg trenger deg?
I had this friend when I was 14, Elisa Wilkey.
Jeg hadde en venn da jeg var 14, Elisa Wilkey.
Well, it must have been when I was still angry with him.
Det må ha vært mens jeg fortsatt var sint på ham.
Who needs a bodyguard when I got the boys- my best friends- migliori amici?
Hvem trenger livvakt nårjeg har gutta, mine beste venner?
Maybe when I come back, hm?
Kanskje nar jeg kommer tilbake?
When I find you.
Nårjeg finner deg.
Where were you when I was growing up, huh?
Hvor var du mens jeg vokste opp?
Where is he when I need him?
Hvor er han når jeg trenger ham?
Where were you when I was selling cars?
Hvor var du da jeg solgte biler?
So what happens when I come back?
Hva skjer så nårjeg kommer tilbake?
Did something happen when I was out of town?
Skjedde noe mens jeg var utenbys?
Carrie Bradshaw, when I look at you,
Carrie Bradshaw, når jeg ser på deg,
Maybe when I was a much younger man.
Kanskje da jeg var en mye yngre mann.
I used to make believe a lot when I was a kid.
Jeg fantaserte mye dajeg var barn.
Not when I have offered to pay like any lady.
Lkke nar jeg vil betale som ei dame.
I feel safer when I sleep with a hand grenade.
Jeg føler meg sikrere hvis jeg sover med en håndgranat.
David, I hope you believe me when I say this:.
David, du må tro meg nårjeg sier dette.
Not when I say it to you.
Ikke når jeg sier det til deg.
She died when I was young.
Hun døde da jeg var ung.
When I came out of the market, it was.
Dajeg kom ut igjen, var den.
That was when I was at the gas station.
Det var mens jeg var på bensinstasjonen.
Since... I do not know when I have had this since.
Jeg vet ikke nar jeg fikk den.
I said, when I see a.
Jeg sa: nårjeg ser en.
And when I fall ill, so it is He Who heals me.”.
Som helbreder meg når jeg er syk,

Resultater: 13882, Tid: 0.2124

Ord for ord oversettelse


when
- når da nar – Når –Når
i
- jeg det har l du atjeg ja nei men

S Synonymer for "when i"


as i
if i
and i
since i
by the time i
then i
that i
the day i
the moment i
if I.

"When i" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer