WHEN I PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "when i" i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 15757, Tid: 0.7392

Klikk norsk oversettelse for å filtrere resultater
da jeg når jeg nårjeg mens jeg nar jeg dajeg meg når meg da

Eksempler på bruk av "When I" i en setning og oversettelsene deres

I was in paris when i read about singleton.
Jeg var i paris da jeg leste om singleton.
I was euphoric when i killed freddie lounds.
Jeg var euforisk da jeg drepte freddie lounds.
Mac when i was 12 and gram five years later.
Mac når jeg var tolv og gram fem år senere.
I lost my parents when i was a child.
Jeg mistet foreldrene mine da jeg var barn.
I was not awake when i lost the arm.
Jeg var ikke våken når jeg mistet armen.
You would better be here when i come running out.
Du bør være her nårjeg kommer løpende ut.
Cover me when i ride through.
Dekk meg mens jeg rir gjennom.
I was 23 when i sold my first invention.
Jeg var 23 da jeg solgte min første oppfinnelse.
And when i say that i am.
Og når jeg sier at jeg er.
I was wondering when i would hear from you.
Jeg lurte på nårjeg skulle høre fra deg.
Not when i danced.
Ikke når jeg danset.
And then... when i wake up in the morning,
Og så... nårjeg våkner i morgen,
I like to read when i eat.
Jeg vil lese mens jeg spiser.
I was six when i went on my first"safrari".
Jeg var seks da jeg dro på min første safrari.
Not when i have offered to pay like any lady.
Lkke nar jeg vil betale som ei dame.
Where were you when i was growing up, huh?
Hvor var du mens jeg vokste opp?
When i find you.
Nårjeg finner deg.
When i came out of the market, it was.
Dajeg kom ut igjen, var den.
He saved my life when i was nine.
Han reddet livet mitt da jeg var ni.
What's he gonna do when i walk in?
Hva gjør han nar jeg gar inn?
I'm desperate when i don't hear from you.
Jeg blir desperat når jeg ikke hører fra deg.".
Don't be here when i come back.
Ikke vær her nar jeg kommer tilbake.
And when i sleep.
Og når jeg sover.
I thought about you when i was away.
Jeg tenkte på deg mens jeg var borte.
So what happens when i come back?
Hva skjer så nårjeg kommer tilbake?
And when i am sick, then he restores me to health.
Som helbreder meg når jeg er syk,
I played with these when i was a boy.
Jeg lekte med disse da jeg var gutt.
And when i telephoned him the next day, they told me he was dead.
Og dajeg ringte ham neste dag, sa var han dod.
That was when i was at the gas station.
Det var mens jeg var på bensinstasjonen.
And when i fall ill, so it is he who heals me.”.
Som helbreder meg når jeg er syk,

Resultater: 15757, Tid: 0.7392

SE OGSÅ
SYNONYMER

S Synonymer for "when i"


when
then i
by the time i
but me
where
as soon as i
me the minute
whenever i
me the moment
time i
where i
whenever
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer