WHEN THEY PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "when they" i Norsk bokmål

Resultater: 3851, Tid: 0.8254

når de da de mens de nar de hvis de når man

Eksempler på When They i en setning

I never know when they will come for him.
Jeg vet aldri når de kommer etter ham.
You were with me when they were talking about it.
Du var sammen med meg da de snakket om det.
Sir, when they see.
Sir, når de ser.
What do they eat when they can't get Hobbit?
Hva spiser de når de ikke får hobbit?
It's what the people called you when they saw you play with ginga.
Det er det folk kalte deg da de så deg spille med ginga.
I get a few days off when they look into everything.
Jeg får fri mens de undersøker saken.
When they came, i wasn't alone.
Når de kom, var jeg ikke alene.
What happens when they catch the coach?
Hva skjer nar de tar igjen diligencen?
I was 15 when they died.
Jeg var 15 da de døde.
I was kidnapped by the AIG when they were still called that.
Jeg ble kidnappet av AIG mens de ennå ble kalt det.
Wanna be you, when they see you.
De vil være deg, når de ser deg.
When they go for the fire, i will stampede their horses.
Mens de tar seg av brannen, jager jeg bort hestene.
Real mean when they want to be.
De er grusomme hvis de vil.
When they try and what?
Nar de hva?- klysser oss.
I hope he was dead when they did that to him.
Jeg håper han var død da de gjorde det med ham.
See, most of our best work is done when they're asleep.
Vårt beste arbeid gjøres mens de sover.
I thought you knew... when they smile, the end is near.
Vet du ikke det? nar de smiler, er enden nær.
When they ride horses and fly on birds.
Når de rir hestene og flyr fuglene.
How old were you when they took you from vietnam to Germany?
Hvor gammel var du da de tok deg fra vietnam til Tyskland?
Who wants an old sea monster when they can have Perseus?
Hvem vil ha et sjøuhyre når man kan få Perseus?
But beware when they start to descend.
Men pass opp hvis de skulle gå ned'.
I was hiding in the woods when they found me.
Jeg gjemte meg i skogen da de fant meg.
Fifty when they're hungry.
Hvis de er sultne.
Dagmar told me i was alone when they found me.
Dagmar har fortalt at jeg var alene når de fant meg.
Most guys lose their undies when they play for those kind of stakes.
De fleste mister skjorta nar de spiller med slike penger.
Is it what someone did when they were alive.
Er det hva ên gjorde, mens de var i live.
Charity" when they meant"envy." Envy?
Barmhjertighet" når man mener"misunnelse".
Prince charles and di, when they were together, came constantly.
Charles og di var her hele tiden, mens de ennå var sammen.
They will know andrew is charles when they find him.
Ikke? de skjønner at andrew er charles når de finner ham.
When they come out, the horses was gone and my saddle, too.
Da de kom ut, var hestene og salen min borte.

Resultater: 3851, Tid: 0.8254

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer