WHEN WE PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "when we" i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 5955, Tid: 0.0962

Klikk norsk oversettelse for å filtrere resultater
når vi da vi mens vi nar vi viser vi oss når

Eksempler på bruk av "When We" i en setning og oversettelsene deres

You said you got out when we met in france.
Du sa du kom ut når vi møttes i frankrike.
I was nine when we came here.
Jeg var ni da vi kom hit.
And when we do.
Og når vi gjør.
Three weeks ago, when we were still up in the arctic.
For tre uker siden, mens vi var oppe i arktis.
When we know you're full of shit?
Når vi vet at du er full av dritt?
He was here when we moved out of the city.
Han var her da vi flyttet ut av byen.
At least, not when we were playing pinball.
Ikke mens vi spilte flipperspill.
We will get the rest when we come back.
Vi tar resten nar vi kommer tilbake.
I don't remember when we met, but you know me.
Jeg husker ikke når vi møttes, men du kjenner meg.
I do remember when we were children.
Jeg husker da vi var barn.
When we give men a taste of our benevolence they start rejoicing in it.
Viser vi menneskene godhet, så fryder de seg over det.
So, when we were in chinatown.
da vi var i Chinatown?- ja.
A lot depends on when we get the last of the crates from abroad.
Mye avhenger av nar vi far den siste boksen fra utlandet.
Not when we can still stop it.
Ikke når vi fortsatt kan stoppe det.
All those holidays before the war when we were a family. simon.
Alle feriene før krigen, mens vi var en familie.
When we enter the palace, we must not be seen.
Ingen må se oss når vi går inn på slottet.
I saw him before when we were still girls.
Jeg så ham før mens vi ennå var jenter.
I say when we sell.
Jeg sier ifra når vi selger.
When we give people a taste of mercy, they rejoice in it.
Viser vi menneskene godhet, så fryder de seg over det.
We never know when we have a good thing.
Vi vet aldri nar vi holder lykken fangen.
You killed Grendel's mother when we were young.
Du drepte grendels mor da vi var unge.
When we give people a taste of mercy, they rejoice in it.
Viser vi menneskene godhet, så fryder de seg over det.
I will get you a new boat when we get back to kingston.
Jeg skal skaffe deg en ny bat nar vi kommer tilbake til kingston.
So we can see how we behave when we're unobserved.
Så vi kan se hvordan vi oppfører oss når ingen ser på.
And then, in the evening, when we samba together in the moonlight.".
Og om aftenen, mens vi danser samba i måneskinn.
Mike griesbach and i when we went to madison.
Mike griesbach og jeg, da vi dro til madison.
And remember that when we win, we win as a family.
Og husk at når vi vinner, vinner vi som en familie.
Do you remember when we had dinner with my mother?
Husker du da vi spiste middag med moren min?
When we give men a taste of our benevolence they start rejoicing in it.
Viser vi menneskene godhet, så fryder de seg over det.
Sometimes when we were shooting, i was a little bit confused.
Noen ganger mens vi filmet, var jeg litt forvirret.

Resultater: 5955, Tid: 0.0962

SE OGSÅ
SYNONYMER

S Synonymer for "when we"


when
whenever we
once we get
where
by the time we
then we
when we get
when we have
once we have
lf we
whenever
as soon as we
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer