WHICHEVER PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av whichever i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 32, Tid: 0.0715

Engelsk-norsk ordbok

Eksempler på bruk av Whichever i en setning og oversettelsene deres

I will cede sovereignty of nootka sound to whichever nation offers me their monopoly.
Jeg oppgir suvereniteten over nootkasundet til den nasjonen som gir meg monopol.
She could choose whichever god suited her.
Hun kunne velge den guden som passet henne.
Whichever happens first.
Uansett hva som skjer først.
God bestows his favors upon whichever of his servants he wants.
Han lar den overgå den han vil av sine tjenere.
Either way, whichever way... no harm, no foul!
Uansett, alt etter hva som måte... ingen skade, ingen feil!
Whichever you choose, there is no turning back.
Uansett hva du velger, er det ingen vei tilbake.
Take whichever bed you want.
Velg den senga du vil.
But i know now whichever side wins, one thing is certain.
Men jeg vet nå hvilken side vinner, en ting er sikkert.
Whichever the solution, it lay hidden in his dentistry bag.
Uansett hva løsningen var, lå den skjult i tannlegevesken hans.
Whichever one i want.
Den av dem jeg ønsker.
Go whichever way you like.
Ta hvilken vei dere vil.
They are free to practice whichever religion they choose.
De kan praktisere den religionen de vil.
Why not just tell them to choose whichever flower is best?
Be dem utpeke den beste blomsten.
Whichever one of you benihana rejects pulls this off gets the operation.
Den av dere som fikser det, får delta under operasjonen.
Whichever you like.
Den du vil.
But a kingsman wears it on whichever hand happens to be dominant.
Men en kingsman bærer denden hånden vedkommende bruker.
Whichever part I'm in, milady.
Det området jeg befinner meg i, milady.
Whichever way you're supposed to pronounce it.
Hvordan det enn uttales.
When he sends it down upon whichever of his servants he wants, they rejoice.
Han lar regnet falle på hvem han vil av sine tjenere,
I will consent to his marrying whichever girl he chooses.
Han kan gifte seg med hvem av jentene han ønsker.
Whichever way you look at it, i have done something wrong.
Hvordan man enn ser på det, så gjør jeg noe som er feil.
Whichever you like.
Det du vil ha.
You know, whichever comes first.
Hva som enn skjer først.
When he sends it down upon whichever of his servants he wants, they rejoice.
Han lar regnet falle på hvem han vil av sine tjenere,
Whichever is faster.
Det som er raskest.
Whichever it is, nobody is anybody's prisoner when we touch land.
Uansett er ingen noens fange når vi lander.
Whichever it is, my answer is fixed.
Det får være hva det være vil.
Whichever is strong enough to fight,
De som er sterke nok til å slåss.
And whichever they don't have the antibodies for, that's what's killing their kids.
Viruset de ikke har antistoffer mot dreper barna.
Whichever light is lit, that's the camera you address.
Det kameraet som lyser, er det du prater til.

Resultater: 32, Tid: 0.0715

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer