WIFE PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "wife" i Norsk bokmål

Resultater: 11606, Tid: 0.3322


Eksempler på Wife i en setning

You are my wife, not my child.
Du er min kone, ikke mitt barn.
Messalina is my wife, sire.
Messalina er min hustru, min herre.
My wife, eleanor.
Min kone, eleanor.
My wife kerstin.
Min kone kerstin.
I'm his wife, i don't want to ruin it for him.
Jeg er konen hans, jeg vil ikke ødelegge det for ham.
Your wife is very beautiful.
Din hustru er vakker.
Why would your wife send us?
Hvorfor ville konen din sendt oss?
My wife, antoinette poussin.
Min kone, antoinette poussin.
This is my wife, stephanie, and my daughter.
Min hustru stephanie, og min datter.
Nina killed your wife.
Nina drepte kona di.
Rami, this is my wife, leila.
Rami, dette er konen min, leila.
It is a secret learned from my wife.
Det er min kones hemmelige ingrediens.
You owe my wife half of her bride-price.
Du skylder min hustru halve brudeprisen.
My wife, kathy.
Min kone kathy.
Where's your wife, Vargas?
Hvor er kona di, Vargas?
I am Caesar's wife, and i will act the part.
Jeg er hustruen til cæsar, og jeg tar på meg rollen.
Wife and three children.
Kone og tre barn.
The mark where my wife lashed him before they raped and murdered her.
Merket etter min kones piskeslag før de voldtok og drepte henne.
He gave his wife diamonds larger than any my mother ever wore.
Han ga sin hustru diamanter større enn noen moren min hadde.
Abu omar has claimed my wife, daliyah, as his own.
Abu omar har tatt konen min, daliyah.
Arif, your wife make the, uh, tagine?
Arif, laget kona di taginen?
The high priestess is wife to the prince no longer of this world.
Yppersteprestinnen er hustruen tii fyrsten utenfor denne verden.
He ordered the execution of his wife and Zeus' newborn son.
Han beordret sin kones henrettelse og Zevs' nyfødte sønn.
When did your wife die?
Når døde kona di?
Sean, my beautiful wife beth.
Sean, min vakre kone beth.
That's my wife and my son.
Konen og sønnen min.
And watches over every wife.
Og våker over alle hustruer.
Ronan murdered my wife, ovette, and my daughter, camaria.
Ronan myrdet min hustru, ovette, og min datter, camaria.
And you're Claudius's wife.
Og du er hustruen til claudius.
My wife, vera.
Vera, min kone.

Resultater: 11606, Tid: 0.3322

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Wife" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer