WIFE PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av Wife i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 10744, Tid: 0.0233

Eksempler på bruk av Wife i en setning og oversettelsene deres

Messalina is my wife, sire.
Messalina er min hustru, min herre.
My wife and children are safe, but we need your help... funds.
Min hustru og barn er trygge, men vi trenger din hjelp.
He killed my wife.
Han drepte konen min.
She 's not your wife for at least another 10 hours.
Hun er ikke konen din før om minst 10 timer.

Kone

( wife )
My wife and i will take the girl.
Min kone og jeg tar jenta.
I visited my wife and my children.
Jeg besøkte min kone og mine barn.
Andre setningseksempler
Yes, my wife and my daughter.
Ja, min kone og datter.
She was your wife.
Hun var kona di.
And my wife, she--.
Og min kone,... hun.
And i am his wife queen of all burgund.
Og jeg er hans hustru dronningen av bourgogne.
It 's your wife, elinor.
Det er din hustru, elinor.
She 's your wife.
Hun er kona di.
She 's my wife, tommy.
Hun er konen min, tommy.
It 's my wife and my two daughters.
Det er min kone og mine to døtre.
It is a secret learned from my wife.
Det er min kones hemmelige ingrediens.
We are speaking of vorenus and his wife, i presume.
Vi snakker om vorenus og konen hans, antar jeg.
The mark where my wife lashed him before they raped and murdered her.
Merket etter min kones piskeslag før de voldtok og drepte henne.
You have got two from your wife and son, major.
Du har to fra din hustru og sønn, major.
I am caesar 's wife, and i will act the part.
Jeg er hustruen til cæsar, og jeg tar på meg rollen.
He killed my wife and my daughter.
Han drepte min kone og datter.
I am not your wife, nick.
Jeg er ikke kona di, nick.
He ordered the execution of his wife and zeus' newborn son.
Han beordret sin kones henrettelse og nyfødte sønn.
Him and his wife samira.
Han og kona hans, samira.
The high priestess is wife to the prince no longer of this world.
Yppersteprestinnen er hustruen tii fyrsten utenfor denne verden.
I lost my wife and my children.
Jeg mistet min hustru og mine barn.
I wanted to introduce my wife, ava.
Jeg ville presentere konen min, ava.
And watches over every wife.
Og våker over alle hustruer.
My wife, antoinette poussin.
Min kone, antoinette poussin.
But you are my wife, and i love you.
Men du er min hustru, og jeg elsker deg.
I do not know why it is that every wife thinks.
Jeg vet ikke hvorfor det er slik at alle koner tror.

Resultater: 10744, Tid: 0.0233

S Synonymer for "wife"


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer