WILL HAVE PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av Will have i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 5522, Tid: 0.2981

Will have
ma (18) (1682) har (1077) får (907) vil ha (466) tar (369) skal ha (181) skal få (112) vil få (98) da må (47) vil måtte (26) da har (24) skal ta (21) må nok (18) har nok (18) trenger (12) spiser (11)

Eksempler på bruk av Will have i en setning og oversettelsene deres

( must , have , need )
Maybe I will have to find another Morgan.
Kanskje jeg finne meg en annen Morgan.
We will have to find him.
Vi finne ham.

Har

( have , got , are )
She will have Fischer.
Hun har Fischer.
I will have homework.
Jeg har lekser.

Får

( get , can , will )
He will have a headache.
Han får hodepine.
You will have other chances.
Du får andre sjanser.
If you will have me, Castiel, I will follow you.
Hvis du vil ha meg, vil jeg følge deg, Castiel.
Scott will have a vaccine, and our mission will be completed.
Scott vil ha en vaksine, og vårt oppdrag vil være fullført.

Tar

( take , get , catch )
I will have something later.
Jeg tar noe senere.
I will have a malibu with lime.
Jeg tar en Malibu med sitron.
Bush, we will have more sail on her.
Bush, vi skal ha mer seil på henne.
We will have a pre-drink on Friday.
Vi skal ha vors på fredag.
Andre setningseksempler
We will have to borrow three horses.
Vi låne tre hester.
We will have to explain how you hurt your leg.
Vi forklare hvordan du skadet beinet.
Tomorrow, I will have been in here for two years.
I morgen har jeg vært her i to år.
I will have lunch with Clas Greve on Monday.
Jeg har lunsj med Clas Greve på mandag.
You will have a long life, and a happy one, with many children.
Du får et langt og lykkelig liv med mange barn.
We will have to be ready, will not we, Thomas?
Vi være klare, ikke sant, Thomas?
Some day, you will have responsibility for your own team.
En dag får du ansvaret for ditt eget team.
I will have a headache.
Jeg har" hodepine".
Mitzi will have to die before you get a clientele.
Mitzi dø før du får et klientell.
I will have a salad.
Jeg vil ha en salat.
I will have the usual trouble with Annie in bed tonight.
Jeg får de vanlige problemene med Annie i senga i kveld.
Then you will have to kill him.
Da du drepe ham.
He will have all them seedlings if we do not do something.
Han tar de spirene hvis vi ikke gjør noe.
It will have a brain and a heart.
Det vil ha hjerne og hjerte.
I will have it cut out and brought to me on a platter!
Jeg skal få det skjært ut og lagt på en tallerken!
We will have a big parade and serve.
Vi har en stor parade og.
I think you will have to buy yourself a whole new sheriff.
Jeg tror du kjøpe deg en helt ny sheriff.
We will have a church wedding with ushers and bridesmaids and flowers.
Vi skal ha kirkebryllup med kirketjenere og brudepiker og blomster.

Resultater: 5522, Tid: 0.2981

Ord for ord oversettelse


will
- vil skal kommer får blir
have
- har trenger behøver
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer