Oversettelse av "will take" i Norsk

S Synonymer

Resultater: 4765, Tid: 0.5029

tar vil ta skal ta kjører fører følger skal føre skal kjøre skal følge krever får ta vil kreve vil føre godtar

Eksempler på Will Take i en setning

I will take the M1.
Jeg tar M1'en.
I will take you to him.
Jeg vil ta deg til ham.
It will take a day or two.
Det tar en dag eller to.
I will take responsibility.
Jeg skal ta ansvar.
I will take three or four.
Jeg tar tre eller fire.
I will take you back, kathleen.
Jeg vil ta deg tilbake, kathleen.
In one hour, i will take pablo to his accountant.
Om en time kjører jeg pablo til revisoren hans.
I will take your car.
Jeg tar bilen din.
That will take an hour and 45 minutes.
Det vil ta en time og 45 minutter.
I will take you back to tom.
Jeg skal ta deg tilbake til tom.
I will take you home, ellen.
Jeg kjører deg hjem, ellen.
I will take you to him now.
Jeg tar deg til ham nå.
Alex will take you, ask you a few questions.
Alex vil ta deg, spørre deg noen spørsmål.
I will take you to the president-elect.
Jeg skal ta deg til presidenten.
You will take us to them.
Du fører oss til dem.
So you will take her to busan tomorrow?
Du følger henne til busan i morgen?
Warren and i will take murphy.
Warren og jeg skal ta murphy.
I will take lars, jones,
Jeg tar lars, jones,-.
I will take you to the girl.
Jeg fører deg til jenta.
And you and the law will take him away.
Og du og loven vil ta ham vekk.
Jett will take you.
Jett kjører deg.
I will take you home.
Jeg følger deg hjem.
So you will take your own life in shame?
Du vil ta ditt eget liv? i skam?
Timon will take you.
Timon tar deg.
We will take you back home.
Vi skal ta deg hjem.
Captain mello will take you upriver in the morning.
Kaptein mello skal føre dere opp elven i morgen.
So you will take me?
Så du fører meg dit?
I will take him.
Jeg kjører ham.
I will take them all.
Jeg skal ta dem alle.
Yeah? a boat that will take us to new worlds.
Den skal føre oss til nye verdener.

Resultater: 4765, Tid: 0.5029

SE OGSÅ
ORD FOR ORD OVERSETTELSE
Ord for ord oversettelse
SYNONYMER
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Will take" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer