WITH ME PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av With Me i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 8740, Tid: 0.2521

With me
med mig (159) med meg (6939) hos meg (761) mot meg (35) følger meg (13) følg meg (4) jeg med (3)

Eksempler på bruk av With Me i en setning og oversettelsene deres

Med mig

How would you like to go fishing with me in my boat? Really?
Ville du dratt og fiska med mig i min båt?
She 's with me.
Hun er med mig.

Med meg

You are here with me now.
Du er her med meg nå.
Are you with me or not?
Er du med meg eller ikke?

Hos meg

He 's with me. In Copenhagen.
Han er hos meg i København.
You are safe with me, Nina.
Du er trygg hos meg, Nina.

Mot meg

Do not get fresh with me, young man.
Ikke vær frekk mot meg, unge mann.
Do with me what you want.
Gjør mot meg hva du vil.
Man group with me.
Stabsgruppen følger meg.
Afanasyi Kurbashi, with me.
Afanasi, Kurbashi, dere følger meg.
Andre setningseksempler
I took the computers and bracelet with me.
Jeg tok med meg datamaskinene og armbåndet.
Dance with me, Mary.
Dans med meg, Mary.
A week with me, a week with you.
En uke hos meg, en uke hos deg.
My daughter has not been with me for four years now.
Datteren min har ikke vært hos meg på fire år.
Andy, you with me or what?
Andy, er du med meg, eller hva?
You with me or not?
Er du med meg eller ikke?
You can not be with me.
Du kan ikke være hos meg.
Levy, with me.
Levy, følg meg.
You have been fantastic with me and Wenche and the boys.
Du har vært så fantastisk mot meg og mot Wenche og mot guttene.
You ai not getting fresh with me, is you, colored boy?
Du er ikke frekk mot meg, er du, fargede gutt?
Are you with me, Mike?
Er du med meg, Mike?
You are safe with me.
Du er trygg hos meg.
He lives with me.
Ham bor jeg med.
Dimanche, with me!
Damash, følg meg!
Drake, Vasquez, with me.
Drake, Vasquez, følg meg.
Any trouble to be had, he will have it with me.
Blir det trobbel, far han det med meg, ikke jeg med ham.
Come with me my Princess Anck-su-namun.
Kom med meg, min prinsesse, Anck-su-namun.
She could be here with me.
Hun kunne vært her hos meg.
But you were... You were different with me.
Men du var annerledes mot meg.
Oh, no, that 's coming with me.
Nei, den tar jeg med ombord.

Resultater: 8740, Tid: 0.2521

Ord for ord oversettelse


S Synonymer for "with me"


to me
on me
for me
against me
about me
at me
follow me
towards me
at my place
at my house
join me
of me
in me
in my

"With me" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer