WITHIN PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av Within i Norsk bokmål

Resultater: 6904, Tid: 0.0794

innen etter innvendig indre i løpet av innvendige

Eksempler på bruk av Within i en setning og oversettelsene deres

Convulsions with or without fever, occurring within 3 days of vaccination.
Kramper med eller uten feber innen 3 dager etter vaksinasjonen.
Recently had a stroke within the last 6 months.
Nylig har hatt slag i løpet av de siste 6 månedene.
Repaglinide is eliminated rapidly within 4- 6 hours from the blood.
Repaglinid elimineres raskt innen 4 6 timer fra blodet.
The majority of these reactions usually disappear within 1-2 days without treatment.
De fleste av disse reaksjonene forsvinner vanligvis i løpet av 1-2 dager uten behandling.
The peak plasma concentration is reached within 1 to 2 hours.
Maksimal plasmakonsentrasjon nås etter 1 til 2 timer.
Cherbourg fall within three days.
Cherbourg faller innen tre dager.
Give us power from within.
Gir oss indre styrke.
He will be dead within the hour.
Han er død innen en time.
The majority of these reactions usually disappear within 1-2 days without treatment.
De fleste av disse reaksjonene forsvinner vanligvis i løpet av 1-2 dager uten behandling.
The peak plasma concentration is reached within 1 to 2 hours.
Maksimal plasmakonsentrasjon nås etter 1 til 2 timer.
She will be unconscious within two breaths. and then?
Hun blir bevisstløs etter to åndedrag?
It 's the only way of finding the warrior within.
Det er den eneste måten å finne den innvendige krigeren.
I will be back within the hour.
Jeg er tilbake innen en time.
These side effects usually disappear within 1-2 days without treatment.
Disse bivirkningene forsvinner vanligvis i løpet av 1-2 dager uten behandling.
I am sorry, what? the conflict within her.
Jeg hadde kontroll over hennes indre konflikt, inntil du gikk inn til oss.
If you do not help me, i die within a month.
Hvis du ikke hjelper meg, dør jeg i løpet av en måned.
We can expect the invasion within 24 hours!
Vi kan forvente invasjon innen 24 timer!
Within a couple of weeks, there were 15.
Etter et par uker var det 15.
And no dissent within.
Og ingen indre strid.
Within 60 minutes after each plasmapheresis or plasma exchange.
Innen 60 minutter etter hver plasmaferese eller plasmautskifting.
These 200 could become 40,000 within this year.
Disse 200 kan bli til 40 000 i løpet av året.
Within weeks, i felt a transformation throughout my entire body and mind.
Etter uker, følte jeg en forandring i hele kroppen og sinnet.
Someday her beauty on the outside would match her beauty within.
En dag ville hennes ytre skjønnet måle seg med hennes indre skjønnhet.
You could be dead within six months.
Kan du være død innen seks måneder.
And guys in love ask questions about what 's within".
Forelskede menn spør seg selv om det indre.".
Within a week or two, she seemed to know everyone.
Etter en uke eller to kjente hun alle.
We will have it destroyed within the hour.
Vi vil ha det ødelagt i løpet av timen.
Beware the false victory, for it unlocks the dragon within."?
Den falske seieren slipper ut den indre draken"?
Within a week, she was dead.
Etter en uke var hun død.
Within 60 minutes after each plasmapheresis or plasma exchange.
Innen 60 minutter etter hver plasmaferese eller plasmautskifting.

Resultater: 6904, Tid: 0.0794

S Synonymer for "within"


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer