WITHOUT PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av without i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 19246, Tid: 0.0386

uten (17154)

Eksempler på bruk av Without i en setning og oversettelsene deres

The world without murphy.
En verden uten murphy.
Not without sohrab.
Ikke uten sohrab.
Not without you, sir.
Ikke uten deg, sir.
Diabetic ketoacidosis, with or without coma.
Diabetisk ketoacidose med eller uten koma.

EU/1/03/268/002 100 tablets EU/1/03/268/003 180 tablets with carton EU/1/03/268/004 180 tablets without carton.
EU/1/03/268/002 100 tabletter EU/1/03/268/003 180 tabletter med eske EU/1/03/268/004 180 tabletter uten eske.
Genotype 1 or 4 without RVR.
Genotype 1 eller 4 uten RVR.
Infection with or without neutropenia.
Infeksjon med eller uten nøytropeni.
ISENTRESS 400 mg tablets can be administered with or without food.
ISENTRESS 400 mg tabletter kan administreres med eller uten mat.
Diabetic ketoacidosis, with or without coma.
Diabetisk ketoacidose med eller uten koma.
Without jess and casey.
Uten jess og casey.
EU/1/03/268/002 100 tablets EU/1/03/268/003 180 tablets with carton EU/1/03/268/004 180 tablets without carton.
EU/1/03/268/002 100 tabletter EU/1/03/268/003 180 tabletter med eske EU/1/03/268/004 180 tabletter uten eske.
Genotype 1 or 4 without RVR.
Genotype 1 eller 4 uten RVR.
ISENTRESS 400 mg tablets can be administered with or without food.
ISENTRESS 400 mg tabletter kan administreres med eller uten mat.
You can take clopidogrel teva pharma B.V. with or without food.
Du kan ta clopidogrel teva pharma B.V. med eller uten mat.
Metformin( with or without sulphonylurea).
Metformin( med eller uten sulfonylurea).
Metformin( with or without sulphonylurea).
Metformin( med eller uten sulfonylurea).
Without footit?
Uten footit?
Without your violin!
Uten fiolinen din!
Without tod?
Uten tod?
Without don.
Uten don.
Never dry tears without gloves.
TØRK ALDRI TÅRER UTEN HANSKER norske tekster:.
Without the dark night, we would never see the bright stars.
UTEN DEN MØRKE NATT HADDE VI ALDRI SETT STJERNENE.
You changed the plan without talking to me?
Uten å snakke med meg?
Multipack carton- without blue box.
Kartong for multipakning uten blue box.
Multipack carton- without the blue box.
Kartong for multipakning uten blue box.
Multipack carton for blister packs- without the blue box.
Multipakning for blisterpakninger uten blue box.
Multipack carton- without blue box.
Kartong for multipakning uten blue box.
Multipack carton- without the blue box.
Kartong for multipakning uten blue box.
Multipack carton for blister packs- without the blue box.
Multipakning for blisterpakninger uten blue box.
I shall do nothing without her presence.
Jeg gjør ingenting før hun er her.

Resultater: 19246, Tid: 0.0386

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer