WOMAN PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "woman" i Norsk bokmål

Resultater: 7752, Tid: 4.2911


Eksempler på Woman i en setning

Nakotah's woman.
Nakotahs kvinne.
Don't you have another woman you can leave him with?
Har du ikke en annen dame du kan plassere ham hos?
Young woman, london.".
Ung kvinne, london."".
It's his woman, but he won't do it.
Det er hans dame, men han vil ikke.
There's the kind of woman, millie, to build up this country.
Det er min type kvinnfolk, millie, som bygger opp landet.
He took my woman from me.
Han tok min kvinne fra meg.
She's a fascinating woman, isn't she?
Hun er en fascinerende kvinne, er hun ikke?
Fabulous woman, don't you think so, Holmes?
Fabelaktig kvinnfolk, synes du ikke?- Hvem?
Billy, do you take this woman to be your lawfui-wedded wife.
Billy, tar du denne kvinnen til din lovlige kone,
Kelly huang was a really great woman, and she died.
Kelly huang var en flott dame, og hun døde.
This woman was, my mother.
Den kvinnen var min mor.
An innocent woman killed.
En uskyldig kvinne ble drept.
I have always found conflict between man and woman a waste of time.
Konflikt mellom menn og kvinner er bortkastet tid.
Ain't no woman kept nothing for 7 years.
Ingen kvinnfolk har noe i syv år.
Some jewish woman in new york.
En jødisk dame i new york.
A young woman.
En ung kvinne.
Every man, woman, and child.
Alle menn, kvinner, og barn.
That woman doesn't deserve it.
Den kvinnen fortjener det ikke.
Just a book with a green woman with three titties.
Bare en bok med en grønn dame med tre pupper.
No woman, no money, and... oh, do i obey.
Uten kvinnfolk, uten penger- og spør om jeg er lydig!
That woman... she's confused.
Den dama... hun er forvirret.
A crazy woman came in and said she's a psychic.
Et gærnt kvinnfolk som sier hun er synsk.
Where are you thinking this woman and child would be fitted?
Hvor tror du dama og barnet får plass?
Every woman in my life has kids.
Alle kvinner i mitt liv har barn.
I gotta piss like a pregnant woman.
Jeg må pisse som en gravid dame.
Did he take your woman or money?
Tok han kvinnen eller pengene dine?
That woman you were talking to at church today... who is she?
Den damen du snakket med i kirken i dag- hvem er hun?
Isabel is a vindictive woman.
Isabel er en hevngjerrig kvinne.
Go get your woman back.
Ta tilbake dama di.
And every woman has them.
Og alle kvinner har dem.

Resultater: 7752, Tid: 4.2911

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Woman" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer