WOMEN PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "women" i Norsk bokmål

Resultater: 8043, Tid: 7.005


Eksempler på Women i en setning

Two beautiful women and a priest.
To vakre kvinner og en prest.
Lola, we're women.
Vi er kvinner, lola.
There's 200 women in this prison.
Det er 200 damer i dette fengselet.
I can't hit on women in my own bar.
Jeg kan ikke sjekke damer i min egen bar.
Well, of all the stubborn women, you take the cake.
Av alle sta kvinnfolk, tar du kaka.
Fluenz tetra is not recommended for women who are pregnant or are breast-feeding.
Fluenz tetra anbefales ikke til kvinner som er gravide eller ammer.
Oh, molly, women don't trap and kill fur animals.
Men molly, kvinnfolk fanger ikke og dreper ikke pelsdyr.
Back then i had intricate systems with women you wouldn't believe.
Da hadde jeg infølgte systemer med damer. du vil ikke tro det!
Men and women coming home.
Menn og kvinner som kom hjem.
Then why hasn't the number of women executives changed?
Hvorfor har antallet av kvinnelige ledere så ikke forandret seg?
There are women everywhere.
Det er kvinnfolk overalt!
Brochure for women patients of childbearing potential and their partners.
Brosjyre for kvinnelige fertile pasienter og deres partnere.
These women have been through a lot.
Disse kvinnene har vært gjennom mye.
I hear they got some wicked women in los Gatos!
Jeg hører de har noen drøye damer i los Gatos!
Women are not complicated.
Kvinner er ikke komplisert.
I have slept with three women, too.
Jeg har også ligget med tre damer.
Can these women shoot a gun?
Kan damene skyte?
Brochure for women patients who are not of childbearing potential.
Brosjyre for kvinnelige pasienter som ikke er fertile.
Men, women or children?
Menn, kvinner eller barn?
You gave those men and women something they never had.
Du ga de mennene og kvinnene noe de aldri hadde hatt.
What kind of women you been hangin' outwith? all laid out.
Hva slags kvinnfolk vanker du sammen med?
You're one of the few women doctors i have seen here.
Du er en av de få kvinnelige legene jeg har sett her.
Men who change women as often as they change their shirts.
Menn som skifter kvinne like ofte som de skifter skjorte.".
Maybe cops and women just don't mix.
Kanskje politi og kvinnfolk ikke passer?
Two women and two men.
To kvinner og to menn.
You know, someone needs to get these women a medical book.
Noen må gi disse damene en medisinsk bok.
Too many old men and women.
For mange gamle menn og damer.
Women are not so enthusiastic.
Kvinnene er ikke så ivrige.
Andreas, these two women say you hired them.
Andreas, disse damene sier du har ringt etter dem.
Murdering women and children?
Å myrde kvinne og barn?

Resultater: 8043, Tid: 7.005

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Women" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer