WOULD WANNA PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av would wanna i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 112, Tid: 0.1327

Eksempler på bruk av Would Wanna i en setning og oversettelsene deres

I thought you would wanna know.
Jeg tenkte du ville vite det.
Figured you would wanna deal yourself like you told us.
Antok du ville ta hånd om det sånn som du sa til oss.
Someone would wanna hurt you? something against you or something.
Noen som ønsker skade deg, noen mot deg?
Who would wanna be stuck in a dream for 10 years?
Hvem vil sitte fast i en drøm i ti år?

I would think most of them would wanna sleep with you.
Jeg vil tro de fleste av dem ønsker å ligge med deg.
Just thought you would wanna know.
Jeg tenkte du ville vite det.
Who would wanna go out with this guy, right?
Hvem ville gå ut med denne karen?
I don't think he would wanna hear anything i got to say.
Jeg tror ikke han vil høre på meg.
I figured you would wanna continue with this local tradition.
Jeg tenkte du ville fortsette med denne lokale tradisjonen.

With my luck, she would wanna dance.
Med mitt hell vil hun sikkert bare danse.
And i understand that you would wanna just spread your wings and fly the coop.
Jeg forstår at du vil prøve dine vinger utenfor redet.
I just thought you would wanna know what i heard about your old pal cal.
Jeg trodde du ville vite hva jeg hørte om din venn cal.
That you would wanna help a fellow business owner and job creator.
At du ville hjelpe en annen bedriftseier og jobbskaper.
And who would wanna read that?
Hvem vil lese om det?
Know anybody who would wanna buy a tearaway dress?
Kjenner du noen som vil kjøpe en kjole med borrelås?
I just thought you would wanna know that.
Jeg tenkte du ville vite det.
I would wanna make sure that this person is not taking advantage of you.
Jeg vil forsikre meg om at personen ikke utnytter deg.
I don't think she would wanna talk to you.
Og hun ville nok uansett ikke snakket med deg.
Well, it's not a journey you would wanna make on foot.
Den reisen vil dere ikke gjøre til fots.
I would wanna surprise you.
Jeg ville overraske dere.
Figured you would wanna know everything that goes on.
Jeg tenkte at du ville vite alt som foregår.
I don't think i would wanna hire a boy.
Jeg tror ikke jeg vil hyre en gutt.
The last person in the world i would wanna hurt is you.
Du er den siste jeg vil såre.
She said you would wanna know.
Hun sa at du ville vite det.
I thought you would wanna thank him.
Jeg trodde du ville takke ham.
Last place i would wanna be in.
Det er det siste stedet jeg vil være.
I'm not gonna kiss you. why would you think that i would wanna kiss you?
Hvorfor tror du at jeg vil kysse deg?
I thought you would wanna know.
Jeg tenkte at du ville vite det.
Because i thought you would wanna know.
Fordi jeg tenkte du ville vite det.
And you think i would wanna kill you.
Og du tror at jeg vil drepe deg.

Resultater: 112, Tid: 0.1327

"Would wanna" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer