YET PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av yet i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 7407, Tid: 0.0861

Eksempler på bruk av Yet i en setning og oversettelsene deres

Not yet, shawn.
Ikke ennå, shawn.
Not yet, annie.
Ikke ennå, annie.
Not yet walter!
Ikke enda, walter!
Not yet, lewis.
Ikke ennå, lewis.

Cyprus and malta have not yet participated in the survey.
Kypros og malta har enda ikke deltatt i undersøkelsen.
You barely know him yet you are already defending him.
Du knapt kjenner ham men du er allerede forsvare ham.
And yet you could not see that, could you?
Og likevel kunne du ikke se det, kunne du?
She can not have see our flag yet.
Hun kan ikke ha sett flagget vårt enda.
Not yet we are not.
Ikke ennå er vi ikke.
Yet he could die in iraq.
Men han kan dø i irak.
Not yet, it is not.
Ikke ennå, er det ikke.
Yet you never turned our sons against me.
Men du vendte aldri sønnene våre mot meg.
And yet it 's true.
Og likevel er det sant.
Behold, while she yet talked with the king, nathan the prophet came in.
Mens hun ennu talte med kongen, kom profeten natan.
You are not ready yet.
Du er ikke klar enda.
You have not heard the questions yet.
Du har ikke hørt spørsmålene ennå.
And jesus said, are ye also yet without understanding?
Men han sa: er også i ennu uforstandige?
We can not kill him yet.
Vi kan ikke drepe ham... enda.
Yet it was worth it.
Men det var verdt det.
And yet... he 's incredibly angry.
Og likevel er han utrolig sint.
Daulton does not know it yet, but i am quitting RTX.
Daulton vet det ikke enna, men jeg skal slutte pa RTX.
Rameses does not know... yet.
Ramses vet ikke... ennå.
Ye have not yet resisted unto blood, striving against sin.
Ennu har i ikke gjort motstand like til blodet i eders kamp mot synden,
Yet, you know you can not, can you?
Men du vet du ikke kan.
Clark, not yet.
Clark, ikke enda.
Not yet, although they are trying to kill me.
Ikke enna, selv om de vil drepe meg.
Yet have i set my king upon my holy hill of zion.
Og jeg har dog innsatt min konge på sion, mitt hellige berg!
Yet you live in a monastery.
Likevel lever du i et kloster.
I am telling you it 's not over yet.
Det betyr at det enna ikke er over.
And yet, here you are.
Og likevel er du her.

Resultater: 7407, Tid: 0.0861

"Yet" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer