YOU BEFORE YOU PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av you before you i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 81, Tid: 0.2001

Eksempler på bruk av You Before You i en setning og oversettelsene deres

Let's hope your minions find you before you rot.
Får håpe undersåttene dine finner deg før du råtner vekk.
I wanna see you before you go.
Jeg ville treffe deg før du dro.
Tell me, how lost were you before you were found?
Hvor fortapt var du før du ble funnet?
Ln time to see you before you died.
For å se deg før du døde.

Who were you before you came here?
Hvem var du før du kom hit?
I will kill you before you get there.
Jeg dreper deg før du kommer dit.
Where were you before you came to this party?
Hvor var du før du kom på festen?
Now then, mr. walsh, where was you before you was here?
Så, mr. walsh, hvor var du før du kom hit?
Will i see you before you leave?
Ser jeg deg før du kjører?

He will shoot you before you go in.
Han skyter deg før du går inn.
What i was telling you before you interrupted me.
Den jeg fortalte deg før du avbrøt.
We should have dealt with you before you turned!
Vi burde drept deg før du ble omvendt!
They will be on you before you know it.
De er over deg før du vet ord av det.
We will have some fun with you before you die.
Vi skal ha det litt morsomt med deg før du dør.
I know bad things happened to you before you came to me.
Jeg vet det skjedde fæle ting med deg før du kom til meg.
Isn't that what we used to call you before you got your nose job?
Var det ikke det vi kalte deg før du oppererte nesa.
I was so awful to you before you left.
Jeg var fæl mot deg før du reiste.
Hank, if i don't see you before you.
Hank, hvis jeg ikke ser deg før du.
Yeah, i was you before you were you, dee dee.
Jeg var deg før deg, dee dee.
Can i talk to you before you run away, darling?
Kan jeg snakke med deg, før du kjører?
We wanted to see you before you saw us.
Vi ville se dere før dere så oss.
I wanted to catch you before you got busy.
Ville ta tak i deg fřr du ble for opptatt.
I told you before you can trust me.
Jeg har sagt til deg at du kan stole på meg.
Laura, i was hopin' to catch you before you would left your house.
Jeg hadde håpet å nå deg f ør du dro hjemmefra.
I promise to kiss you before you die.
Jeg lover at jeg vil kysse deg for du dor.
Didn't i say i would kiss you before you die?
Lovet jeg ikke a kysse deg for du dode?
We will need statements from each of you before you can leave.
Vi trenger forklaringer fra hver og en av dere før dere kan gå.
I hate myself for not catching you before you got to nancy barrows.
Jeg hater meg selv for at jeg ikke tok deg før du tok nancy burrows.
Your doctor may discuss this with you before you are given simulect.
Det kan hende at legen din vil diskutere dette med deg før du får simulect.
Your doctor may discuss this with you before you are given simulect.
Det kan hende at legen din vil diskutere dette med deg før du får simulect.

Resultater: 81, Tid: 0.2001

SYNONYMER

S Synonymer for "you before you"


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer