YOU BEFORE YOU PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av you before you i Norsk bokmål

Resultater: 68, Tid: 0.0649

you before you
deg før du (55) du før du (4)

Eksempler på bruk av You Before You i en setning og oversettelsene deres

Let us hope your minions find you before you rot.
Får håpe undersåttene dine finner deg før du råtner vekk.
I wanna see you before you go.
Jeg ville treffe deg før du dro.
Tell me, how lost were you before you were found?
Hvor fortapt var du før du ble funnet?
Bill wants to see you before you take off.
Bill vil se deg før du drar.

Who were you before you came here?
Hvem var du før du kom hit?
Come on! i have got to hide you before you pass out.
Jeg må gjemme deg før du sovner!
Where were you before you came to this party?
Hvor var du før du kom på festen?
Now then, mr. walsh, where was you before you was here?
Så, mr. walsh, hvor var du før du kom hit?
Will i see you before you leave?
Ser jeg deg før du kjører?
I wanted to chat with you before you did something foolish.
Jeg ville snakke med deg før du gjorde noe dumt.
They would burn you before you even got up close.
De ville ha brent deg før du kom for nærme.
What i was telling you before you interrupted me.
Den jeg fortalte deg før du avbrøt.
I feel like i should prep you before you meet grandpa palmer.
Jeg må forberede deg før du møter bestefar palmer.
We should have dealt with you before you turned!
Vi burde drept deg før du ble omvendt!
That 's where i stabbed you before you went down.
Det var der jeg stakk deg før du falt.
Because we are fair, you will hear the charges against you before you are sentenced.
Du skal få høre anklagene mot deg før du dømmes.
We will have some fun with you before you die.
Vi skal ha det litt morsomt med deg før du dør.
I know bad things happened to you before you came to me.
Jeg vet det skjedde fæle ting med deg før du kom til meg.
Is not that what we used to call you before you got your nose job?
Var det ikke det vi kalte deg før du oppererte nesa.
I was so awful to you before you left.
Jeg var fæl mot deg før du reiste.
Hank, if i do not see you before you.
Hank, hvis jeg ikke ser deg før du.
Yeah, i was you before you were you, dee dee.
Jeg var deg før deg, dee dee.
Can i talk to you before you run away, darling?
Kan jeg snakke med deg, før du kjører?
We wanted to see you before you saw us.
Vi ville se dere før dere så oss.
I wanted to catch you before you got busy.
Ville ta tak i deg fřr du ble for opptatt.
I told you before you can trust me.
Jeg har sagt til deg at du kan stole på meg.
I promise to kiss you before you die.
Jeg lover at jeg vil kysse deg for du dor.
Did not i say i would kiss you before you die?
Lovet jeg ikke a kysse deg for du dode?
We will need statements from each of you before you can leave.
Vi trenger forklaringer fra hver og en av dere før dere kan gå.
I will see it 's returned to you before you leave.
De skal få den tilbake før de drar.

Resultater: 68, Tid: 0.0649

ORD FOR ORD OVERSETTELSE

Ord for ord oversettelse


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer