YOU GET PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av you get i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 7296, Tid: 0.4179

du får (1829) du tak (54) du finner (13) du forstår (20) du kjøpe (11)

Eksempler på bruk av You Get i en setning og oversettelsene deres

And you get paid?
Og du får betalt?
I hope you get your boy back.
Jeg håper du får gutten din tilbake.
But i will be here when you get back, tess.
Men jeg er her når du kommer tilbake, tess.
I was thinking maybe when you get back from dubai.
Jeg tenkte at kanskje når du kommer tilbake fra dubai.

I get your room, and you get sent to military school.
Jeg får rommet ditt og du blir sendt på militærskole.
You get money.
Du får penger.
Come on, before you get killed.
Kom, før du blir drept.
When you get back to america?
Når du har kommet til amerika?
You get money now!
Du får penger nå!
And even if you get back, we will be gone.
Og hvis du kommer tilbake, er vi borte.
She will be here when you get back.
Hun er her når du kommer tilbake.
If you get any symptoms of infection while you are taking epivir:.
Hvis du får symptomer på infeksjon mens du tar epivir:.
We can operate and hope you get pregnant within a few months.
Vi kan operere og håpe at du blir gravid innen noen måneder.
Call me when you get a name.
Ring meg når du har et navn.
I hear you get a nice pension from the government after 20 years.
Jeg hører dere får pensjon fra staten etter 20 år.
Not until you get the diamond.
Ikke før du har diamanten.
When you get quintero back, we get that back.
Når dere får quintero tilbake, får vi det tilbake.
CK, you get griffin and the civilians.
CK, du tar griffin og de sivile.
Or i will not be here when you get back!
Ellers er jeg ikke her når du kommer tilbake!
And you get smoother.
Og du blir glattere.
I hope you get your family back, peter.
Jeg håper du får familien din tilbake, peter.
Nita, will you get a chair.
Nita, vil du hente en stol.
Hal, when you get tom, you bring him here.
Hal, når du har tom, tar du ham med hit.
But you get the sundae, vinnie.
Men dere får isen, vinnie.
In case you get hungry.
I tilfelle du blir sulten.
I will kill you before you get there.
Jeg dreper deg før du kommer dit.
And i hope you get your bakery.
Og jeg håper du får bakeriet ditt.
I hope you get the son of a bitch, jesse.
Håper du tar den jævelen.
But you get paid.
Men du får betalt.
And if you get caught?
Og hvis du blir tatt?

Resultater: 7296, Tid: 0.4179

ORD FOR ORD OVERSETTELSE

Ord for ord oversettelse


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer