YOU GO PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "you go" i Norsk bokmål

Resultater: 2170, Tid: 0.4355

du går du drar du skal du reiser du blir du kommer du tar du havner deg fri på deg deg opp du gar deg løs du vil

Eksempler på You Go i en setning

Before you go too far, i need to show you something.
Før du går for langt, vil jeg vise deg noe.
If you go to them with men now, they will kill Ellen!
Hvis du drar dit med menn, dreper de Ellen!
Before you go... there's something i want to give you.
Før du går er det... noe jeg vil gi deg.
Whether or not you go after snart, that's your choice.
Uansett om du går etter snart eller ikke, det er ditt valg.
If you go after them, i will find you.
Hvis du drar etter dem, skal jeg finne deg.
You know what i do. off you go.- oh.
Du vet hva du skal gjøre.
But even when you go into the city, i have just had no interest.
Men selv når du skal til byen, er jeg ikke interessert.
Peña, you go to cartagena.
Peña, du drar til cartagena.
Marco, you go through here.
Marco, du går gjennom her.
When you go east, you will pass through laramie.
Når du reiser østover, passerer du laramie.
If you go now, you will reach them before they leave.
Hvis du går nå, rekker du dem før de drar.
But if you go, your light can burn for us.
Men hvis du drar, kan ditt lys brenne for oss.
And if you go down, it won't be because of me.
Og hvis du blir knust, er det ikke på grunn av meg.
Where you go now, i cannot follow.
Dit hvor du skal nå, kan jeg ikke være med.
No matter where you go, i will always be at your shoulder,
Uansett hvor du reiser, vil jeg være rett i nærheten.
What are you gonna do when you go from here to venus or something?
Hva skal du gjøre når du reiser herfra til Venus?
You go with captain terrill.
Fletcher, du skal bli med ham.
When you go home to her?
Når du drar hjem til henne?
If you go anywhere near my family, i swear I'll...-Shhh.
Hvis du kommer i nærheten av min familie skal jeg.
You go with us, you live to fight another day.
Hvis du blir med oss, kan du kjempe en annen dag.
If you go after matt, you won't be able to live here.
Om du går etter matt, så kan du ikke bo her.
But they don't want you go into the room and detach him.
Men de vil ikke at du går inn i rommet og koble ham.
You go in, you mess up things.
Du kommer inn, du roter til.
You go around back.
Du tar baksida. jeg forsida.
Actually, bailey, you go with rog.
Bailey, du blir med rog.
Tell me, if you go through with the story.
Jeg syns ikke at du skal kjøre historien.
Before you go you could start us in the right direction.
Før du reiser... kan du hjelpe oss i gang?
But before you go home, i want to show you something.
Men før du drar hjem, vil jeg vise deg noe.
I'm saying you go home.
Jeg sier at du skal hjem.
One mistake and you go to prison.
Én tabbe og du havner i fengsel.

Resultater: 2170, Tid: 0.4355

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

Setninger i alfabetisk rekkefølge


you go
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer