YOU GO PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av You go i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 3181, Tid: 0.2844

You go
du gar (8) du går (677) du drar (269) du skal (43) du reiser (25) du blir (24) du kommer (29) du tar (18) du havner (9) du kjører (8) deg fri (13) på deg (12) deg opp (13) deg løs (10) du vil (7)

Eksempler på bruk av You go i en setning og oversettelsene deres

Du går

Before you go too far, I need to show you something.
Før du går for langt, vil jeg vise deg noe.
Before you go... there is something I want to give you.
Før du går er det... noe jeg vil gi deg.

Du drar

If you go to them with men now, they will kill Ellen!
Hvis du drar dit med menn, dreper de Ellen!
If you go after them, I will find you.
Hvis du drar etter dem, skal jeg finne deg.

Du skal

You know what I do. Off you go.- Oh.
Du vet hva du skal gjøre.
But even when you go into the city, I have just had no interest.
Men selv når du skal til byen, er jeg ikke interessert.

Du reiser

When you go East, you will pass through Laramie.
Når du reiser østover, passerer du Laramie.
No matter where you go, I will always be at your shoulder,
Uansett hvor du reiser, vil jeg være rett i nærheten.

Du blir

And if you go down, it will not be because of me.
Og hvis du blir knust, er det ikke på grunn av meg.
You go with us, you live to fight another day.
Hvis du blir med oss, kan du kjempe en annen dag.

Du kommer

If you go anywhere near my family, I swear I will...- Shhh.
Hvis du kommer i nærheten av min familie skal jeg.
You go in, you mess up things.
Du kommer inn, du roter til.
Andre setningseksempler
Whether or not you go after snart, that 's your choice.
Uansett om du går etter Snart eller ikke, det er ditt valg.
Peña, you go to Cartagena.
Peña, du drar til Cartagena.
Marco, you go through here.
Marco, du går gjennom her.
Where you go now, I can not follow.
Dit hvor du skal nå, kan jeg ikke være med.
If you go now, you will reach them before they leave.
Hvis du går nå, rekker du dem før de drar.
But if you go, your light can burn for us.
Men hvis du drar, kan ditt lys brenne for oss.
You go with Captain Terrill.
Fletcher, du skal bli med ham.
When you go home to her?
Når du drar hjem til henne?
What are you gonna do when you go from here to Venus or something?
Hva skal du gjøre når du reiser herfra til Venus?
If you go after matt, you will not be able to live here.
Om du går etter Matt, så kan du ikke bo her.
Actually, Bailey, you go with Rog.
Bailey, du blir med Rog.
Tell me, if you go through with the story.
Jeg syns ikke at du skal kjøre historien.
But before you go home, I want to show you something.
Men før du drar hjem, vil jeg vise deg noe.
You go around back.
Du tar baksida. Jeg forsida.
But they do not want you go into the room and detach him.
Men de vil ikke at du går inn i rommet og koble ham.
Before you go you could start us in the right direction?
Før du reiser... Kan du hjelpe oss i gang?
I am saving my breast exam for when you go away next month.
Jeg sparer brystundersøkelsen til når du reiser bort neste måned.
No, you go with him.
Nei, du drar med ham.

Resultater: 3181, Tid: 0.2844

Se også


when you go
når du går
you go back
you go in
you go with
du blir med
then you go
så går du
you go into
du går inn i
you go down
du går ned
you go ahead
here you go
you go there
du drar dit
that you go
at du går
but you go
you go again
du igjen
why don't you go
hvorfor går du ikke hvorfor reiser du ikke
where did you go
hvor gikk du
why did you go
where would you go
hvor ville du dratt
why didn't you go
you go in there
du går inn dit
i let you go

Ord for ord oversettelse


you
- dere –Dere – Dere
go
- dra bli skal reise kom ta stikke

S Synonymer for "you go"


you come
you should
you are taking
thou shalt
you must
you become
you need
you free
you step
You're going to be
you bring
you put
You're supposed to be
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer