YOU GOT PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av You got i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 11518, Tid: 0.4457

You got
har dere (59) du har (3468) du fikk (1161) du må (685) du kom (309) du ble (293) du tok (73) du klarer (44) du slapp (28) du skaffet (23) du gikk (20) du kjøpte (17) du kan (25)

Eksempler på bruk av You got i en setning og oversettelsene deres

Du har

I heard you got a new toy,
Jeg hørte du har en ny leke.
I see you got the whole family here.
Jeg ser du har hele familien her.

Du fikk

See you got me a new bike.
Ser at du fikk meg en ny sykkel.
And I am not gonna admit that you got Barbara Novak to fall in love.
Jeg innrømmer ikke at du fikk Barbara Novak forelsket.

Du må

Sammy, you got to get out of here before he comes back.
Sammy, du må komme deg ut herfra før han kommer tilbake.
You think you got to prove that you are not afraid of them!
Du tror du må bevise at du ikke er redd dem!
Why did not you tell me when you got home that we were staying?
Hvorfor fortalte du ikke meg da du kom hjem at vi blir?
What happened when you got to 2213 Avenue K?
Hva skjedde da du kom til Avenue K 2213?

Du ble

And you got knocked out.
Og du ble slått ut.
But people are saying you got killed in Albuquerque.
Men folk sier du ble drept i Albuquerque.

Du tok

Yeah, you got him.
Ja, du tok han.
So you got me.
du tok meg.
Andre setningseksempler
You got a problem, my friend.
Du har et problem, min venn.
You got a big mouth, you know that?
Du har en stor munn, vet du det?
And you got the job?
Og du fikk jobben?
You got our money, pal.
Du fikk pengene våre.
Tex, you got Junior and Taylor here on your position.
Tex! Du har Junior og Taylor på posten din.
But you got to give me the gun.
Men du må gi meg pistolen.
And you got to eat the food that Mary puts out for you.
Og du må spise maten Mary gir deg.
You got egg on my uniform.
Du fikk egg på uniformen min.
I was just wondering if... if you got home safely.
Jeg lurte bare på om du kom deg trygt hjem.
Georgie, you got ash on your tits.
Georgie, du har aske på puppene dine.
I heard you got busted by the cops.
Jeg hørte du ble tatt av politiet.
But you got the money, right?
Men du fikk pengene?
But you got to do one thing for me.
Men du må gjøre en ting for meg.
Hey, you got this.
Du klarer dette.
Andy, you got back there.
Andy, du kom deg dit.
I know you got something.
Jeg vet du har noe.
Ai not you got no respect for your elders?
Har dere ingen respekt for de eldre?
Bree said you got a job on the first day.
Bree sa du fikk jobb første dagen.

Resultater: 11518, Tid: 0.4457

Se også


you got it
du fikk det
you got any
har du noen
do you got
you got here
du kom hit
when you got
you got no
du har ingen
how you got
hvordan du fikk hvordan du kom
you got him
du fikk ham
you got there
du har der
you got nothing
du har ingenting
you got anything
har du noe
you got in
har du i
so you got
så du har du fikk
you got some
du har noen
you got two
du har to
where you got
hvor du fikk
you got yourself

Ord for ord oversettelse


you
- dere –Dere – Dere
got
- har fikk ble kom

S Synonymer for "you got"


you were
you took
you ever
you need
you must
you should
you became
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer