YOU GUYS PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av You guys i Norsk bokmål

Resultater: 5593, Tid: 0.0319

Eksempler på bruk av You guys i en setning og oversettelsene deres

Doc and addy, you guys go after lucy.
Doc og addy, dere drar etter lucy.
Come on, you guys, do not do this!
Kom igjen, folkens, ikke gjør dette!
I hear you guys are from new york.
Jeg hører dere er fra new york.
You guys, hey!
Folkens. hei! hjelp!
Hey, if you guys are having father daughter moment i can really.
Hei, hvis dere har far datter øyeblikk jeg kan virkelig.
OK, you guys, do not say anything, please.
OK, folkens, ikke si noe, er dere snille.
I owe you guys my life.
Jeg skylder dere livet mitt.
Hey, you guys, how you doing?
Hei, folkens, hvordan går det med dere?
Cody, astor, you guys are my family.
Cody, astor, dere er familien min.
Hey, you guys. look!
Hei, folkens, se!
I will see you guys later... if i still have a job.
Jeg ser dere senere, hvis jeg fremdeles har en jobb.
He said you guys are cops.
Han sa at dere var purk.
Hey, you guys!
Hei, folkens!
Leave him alone, you guys.
La ham være, folkens.
You and graeme, are you guys.
Du og graeme, er dere.
You guys, come here.
Folkens, kom hit.
And i love you guys.
Og jeg elsker dere.
Congratulations, you guys.
Gratulerer, folkens.
You guys are not scooby!
Dere er ikke scooby!
You guys have my money.
Dere har pengene mine.
We are all over the world, you guys.
Vi finnes over hele verden, folkens.
You guys know lori and jim, right?
Dere kjenner lori og jim?
Let us go, you guys!
La oss dra, folkens!
You guys, we invented freaking time travel!
Folkens, vi har for pokker oppfunnet tidsreiser!
So you and james, are you guys...?
Så, du og james, er dere.?
Thanks for everything, you guys.
Takk for alt, folkens.
You guys have been here before.
Dere har vært her før.
You guys... how great are they?
Folkens, hvor bra er ikke disse to?
Miss grigio, i can not let you guys in.
Miss grigio, jeg kan ikke la dere i.
You guys, i am sorry.
Folkens, jeg kan ikke gjøre det.

Resultater: 5593, Tid: 0.0319

Ord for ord oversettelse


you
- dere –Dere – Dere
guys
- gutter folkens menn karer karene

S Synonymer for "you guys"


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer