YOU HAD PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av you had i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 4624, Tid: 0.1606

du hadde (2511) du tok (12) må du (5) du får (7) du ha (8)

Eksempler på bruk av You Had i en setning og oversettelsene deres

And you had jaundice.
Og du hadde gulsott.
I did not know you had a daughter.
Jeg visste ikke at du hadde en datter.
You just said you had a choice to make in that car.
Du sa du måtte ta et valg i den bilen.
You had swain killed, not me.
Du fikk swain drept, ikke meg.

It 's a shame you had to come here.
Det var synd du måtte komme hit.
And you had a daughter.
Og du hadde en datter.
Guererro, what do you mean you had to let him go?
Hva mener du med at du måtte la ham gå?
You had them killed four months ago.
Du fikk dem drept for fire måneder siden.
All you had to do was shoot him.
Alt du trengte å gjøre var å skyte ham.
You had a son. josh.
Du hadde en sønn, josh.
Billy said you had a wife.
Billy sa du hadde en kone.
George, richards told me you had warner and naiyeer transferred to room seven.
Richards sa at du fikk warner og naiyeer overført til rom 7.
That is all you had to say, you ass.
Det var alt du trengte å si, din kødd.
You had two dozen ribs.
Du spiste to dusin ribber.
Why, because you had to hide your superpowers?
Fordi du måtte skjule superkreftene dine?
All you had to do was ask.
Alt du trengte å gjøre, var å spørre.
I do not understand why you had to go through mike.
Jeg fatter ikke hvorfor du måtte gå gjennom mike.
Lisa, you had a 125.
Lisa, du hadde en 125.
I know what you had for lunch today.
Jeg vet hva du spiste til lunsj i dag.
Probably not the same reaction you had when you got the news.
Kanskje ikke samme reaksjonen du fikk da du fikk nyheten.
Suppose you had to do something.
Hvis du var nødt til å gjøre noe.
Seems like you had a busy day.
Ser ut til at dere har hatt en travel dag.
No, i mean, if you had to choose between them.
Nei, hvis du måtte velge mellom dem, menerjeg.
All you had to do was keep an eye on her!
Alt du trengte å gjøre var å holde et øye med henne!
I did not know you had a wife.
Jeg visste ikke at du hadde en kone.
And you had to go chasing him alone?
Og du var nødt til å jage ham alene.
I know you had him killed.
Jeg vet du fikk han drept.
Must be that pizza you had for lunch.
Må være pizzaen du spiste til lunsj.
I did not know you had a daughter.
Jeg visste ikke at du hadde en datter.
Belansai... tell the court why you had to try to kill me.
Si hvorfor du var nødt til å forsøke å drepe meg!

Resultater: 4624, Tid: 0.1606

ORD FOR ORD OVERSETTELSE

Ord for ord oversettelse


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer