YOU HAVE BEEN WORKING PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av you have been working i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 58, Tid: 0.0621

Eksempler på bruk av You Have Been Working i en setning og oversettelsene deres

I know you have been working very hard lately, and.
Jeg vet at du har jobbet hardt i det siste.
You have been working for me the past 18 months.
Du har arbeidet for meg i 18 måneder.
You have been working so hard.
Du har jobbet så hardt.
You have been working late a lot.
Du har jobbet mye sent.

You have been working for the Chinese?
Du har arbeidet for kineserne.
You have been working for six hours.
Du har arbeidet i seks timer.
Okay... i think that you have been working too hard.
Jeg tror at du har jobbet for hardt.
Navegante, you have been working for gacha for many years.
Navegante, du har jobbet for gacha i mange år.
It's out there where you have been working.
Det er der ute... hvor du har arbeidet.

Plus, you have been working in this country illegally.
Pluss, du har jobbet i dette landet ulovlig.
Rodney, you have been working for five hours straight.
Rodney, du har jobbet fem timer i strekk.
I know you have been working with hydrate cores.
Jeg vet du har jobbet med hydratkjerner.
I see you have been working for the dowager lady Anstruther?
Jeg ser at du har jobbet for enken fru Anstruther?
And look how hard you have been working.
Og se hvor hardt du har jobbet.
I know how hard you have been working.
Jeg vet hvor hardt du har jobbet.
You have been working so hard.
Du har jobbet så hardt.
You have been working with bulstrode all along.
Du har jobbet med bulstrode hele tiden.
You have been working so hard lately.
Du har jobbet hardt i det siste.
You have been working every single night for the past two years.
Du har jobbet hver kveld de siste to årene.
You have been working hard.
Du har jobbet hardt.
You have been working on your own ever since?
Du har jobbet på egen hånd siden den gang?
You have been working for them, marika.
Du har jobbet for dem, marika.
You have been working too hard.
Du har jobbet for hardt.
You have been working too hard again.
Du har jobbet for hardt.
So you have been working for him the whole time? yeah.
Har du jobbet for ham hele tiden?
You have been working 16 straight hours.
Du har jobba i 16 timer.
I know you have been working for this bishop chap in kent.
Jeg vet at du jobber for bishop i kent.
It wasn't a surprize to hear that you have been working for bishop.
Det overrasket ikke at du jobbet for bishop.
You have been working hard.
I mean, you have been working there.

Resultater: 58, Tid: 0.0621

SE OGSÅ

Se også


"You have been working" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer