YOU HAVE TO PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av you have to i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 2744, Tid: 0.2318

Eksempler på bruk av You Have To i en setning og oversettelsene deres

What can you do when you have to be a man?
Hva kan du gjøre når du må være en mann?
Is that all you have to say, Raymond?
Er det alt du har å si, Raymond?
You know what you have to do now?
Du vet hva du må gjøre nå?
That's all you have to know about tobacco.
Det er det du trenger å vite om tobakk.

Then you know what you have to do.
Da vet du hva du har å gjøre.
If you have to mix two types of insulin.
Dersom du må blande to typer insulin.
You're scared and you have to kill him.
For du er livredd, og du er nødt til å drepe ham.
That's what you have to say?
Er det hva du har å si?
All you have to do is look at jimmy and johnny kray.
Alt du trenger å gjøre er å se på jimmy og johnny kray.

But you have to call president palmer.
Men du må ringe president palmer.
I'm your mother, so... you have to like me.
Jeg er din mor, så du er nødt til å like meg.
I'm sorry, but you have to go.
Beklager, men du blir nødt til å gå.
If you have to mix two types of insulin.
Dersom du må blande to typer insulin.
All you have to do is say"yes.".
Alt du trenger å gjøre, er å si ja.
Just do what you have to do!
Bare gjøre hva du har å gjøre!
And all you have to do is give me that book.
Og alt du trenger å gjøre, er å gi meg den boken.
Jack... you have to do it.
Jack, du er nødt til å gjøre det.
You have to, Zero!
Du ma, Zero!
This is something you have to do.
Dette er noe du må gjøre.
You have to face it.
Really? That's all you have to say?
Er det alt du har å si?
You have to trust me.
Du blir nødt til å stole på meg.
Steve, you have to talk to me.
Steve, du er nødt til å snakke med meg.
You would do what you have to do.
Du ville gjøre hva du har å gjøre.
I hate it that you have to work so late.
Jeg hater det at du må jobbe så sent.
All you have to know is I'm innocent.
Alt du trenger å vite er at jeg er uskyldig.
All you have to do is keep going in the same direction.
Alt du behøver å gjøre er å fortsette i samme retning.
But you have to promise me that you will go back to the battle.
Men du ma love meg at dere vender tilbake til kampen.
Dad, you have to listen to me.
Pappa, du har å lytte til meg.
And if you have to... i want you to stop me.
Og hvis du må så vil jeg at du skal stoppe meg.

Resultater: 2744, Tid: 0.2318

"You have to" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer