YOU KNOW WHAT PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av you know what i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 5339, Tid: 0.1778

you know what
du vet hva (1066) vet du hva som (273) du skjønner hva (64) du vite hva (28) du forstår hva (19)

Eksempler på bruk av You Know What i en setning og oversettelsene deres

I do not think you know what you want.
Jeg tror ikke du vet hva du vil.
Maybe you know what i do not.
Kanskje du vet hva jeg ikke vet.
You know what helped him? bourbon.
Vet du hva som hjalp ham?
Just little politesse, man. you know what i am saying?
Litt høflighet, om du skjønner hva jeg mener.

Yeah. you know what amuses me?
Vet du hva som morer meg?
You know what she will say.
Du vet hva hun vil si.
You know what i mean?- yes.
Du skjønner hva jeg mener?
You know what people are saying?
Du vet hva folk sier?
I do not think you know what i meant.
Jeg tror ikke du forstår hva jeg mener.
Well, you know what else was just a suggestion?
Vet du hva som også er et forslag?
Only then would you know what i do.
Først da vil du vite hva jeg gjør.
Blink if you know what i am saying.
Blink om du forstår hva jeg sier.
I am not even sure you know what a noun is.
Jeg vet ikke om du vet hva et substantiv er.
You know what she means.
Du skjønner hva hun mener.
You know what i think would help, carl?
Vet du hva som ville hjelpe?
And what will make you know what the day of recompense is?
Hvordan kan du vite hva dommens dag er?
You know what just came in today on the netflix?
Vet du hva som kommer på TV i dag?
You know what i am saying? okay, cool.
Hvis du skjønner hva jeg mener?
I know that, but you know what i mean.
Nei, men du forstår hva jeg mener.
B-rabbit... you know what to do.
B-rabbit, du veit hva du har å gjøre.
Nick, you know what dad said.
Nick, du vet hva pappa sa.
I need to take care of this, so i will let you know what i decide.
Jeg lar deg vite hva jeg velger.
You know what frightens me the most?
Vet du hva som skremmer meg mest?
She is super-smart, if you know what i mean.
Hun er supersmart, om du skjønner hva jeg mener.
And what will make you know what sijjin is?
Men hvordan kan du vite hva sidsjin er?
You know what i mean.
Du veit hva jeg mener.
You know what i am saying, jackass.
Du forstår hva jeg mener.
Yeah, you know what they say," alfred b.
Ja, du vet hva de sier:" alfred b.
Hey, you know what would be a huge help?
Vet du hva som ville hjelpe?
I will let you know what i find, all right?
Jeg lar deg vite hva jeg gjør, OK? OK.

Resultater: 5339, Tid: 0.1778

ORD FOR ORD OVERSETTELSE

Ord for ord oversettelse


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer