YOU LOVED ME PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av you loved me i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 92, Tid: 0.1217

Eksempler på bruk av You Loved Me i en setning og oversettelsene deres

That you loved me, ron.
I thought you loved me.
Jeg trodde du var glad i meg.
And i thought you loved me best of all.
Trodde du elsket meg mest av alle.
You told me you loved me.'.
Du sa at du elsker meg.

I knew you loved me.
Jeg visste du elsket meg.
And you said you loved me.
Og du sa du var glad i meg.
You would if you loved me!
Det ville du gjort hvis du var glad i meg.
Stop. if you loved me, you would stop"?
Stans, hvis du elsker meg"?
You said you loved me.
Du sa du elsket meg.

And... i did think you loved me.
Og jeg trodde du elsket meg.
Then i knew that you loved me.
Da visste jeg at du var glad i meg.
You remembered you loved me.
Du husket at du elsker meg.
I thought you loved me.
Jeg trodde du elsket meg.
You did it because you loved me?
Gjorde du det fordi du elsker meg?
A time when you loved me as much as i loved you.
En tid da du elsket meg like mye som jeg elsket deg.
Charlie, you just said you loved me.
Du sa akkurat at du elsker meg.
You said you loved me, not carole.
Du sa du elsket meg, ikke carole.
You loved me.- stop it!
I knew you loved me.
Jeg visste at du elsket meg.
But you said you loved me.
Men du sa at du elsker meg.
And you promised never to say you loved me.
Du lovte å ikke si at du elsker meg.
That you loved me.
I thought you did it because you loved me.
Jeg trodde du gjorde det fordi du elsket meg.
You loved me once before, didn't you?
Du elsket meg før, gjorde du ikke?
You wouldn't say that if you loved me.
Det ville du aldri si hvis du elsket meg.
I thought you loved me.
Jeg trodde at du elsket meg.
You loved me too?
Du elsket meg også?
You loved me...?
You didn't marry me because you loved me.
Du giftet deg ikke med meg fordi du elsket meg.
That's why you loved me, too.
Derfor elsket du meg.

Resultater: 92, Tid: 0.1217

SYNONYMER

S Synonymer for "you loved me"


"You loved me" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer