YOU MADE IT PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av you made it i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 120, Tid: 0.0767

Engelsk-norsk ordbok
du gjorde det du klarte det du rakk det du laget den du greide det du fikk det til du tok det du overlevde du kom frem

Eksempler på bruk av You Made It i en setning og oversettelsene deres

No, you made it personal.
Nei, du gjorde det personlig.
Sledge, you made it.
Sledge, du gjorde det.

Thank god you made it.
Gudskjelov at du klarte det.
Baby, you made it!
Elskling, du rakk det!
Glad you made it, hermano, and all in one piece.
Glad du klarte det, hermano, og i ett stykke.
You made it OK.
Men du gjorde det greit.
Well, you made it, just like we promised.
Vel, du klarte det, akkurat som vi lovte.
I'm glad you made it back in one piece.
Jeg er glad for at du gjorde det tilbake i ett stykke.
You made it?
Har du laget den selv?
Franus, you made it.
Franuś, du rakk det.
Ah, you made it.
Å, du rakk det.
And people say you made it with someone's head.
Folk sier du laget den med hodet til noen.
Ah, you made it.
Ah, du gjorde det.
I'm glad you made it, son.
Jeg er glad du greide det, gutten min.
Lincoln, you made it.
Lincoln, du klarte det.
I'm going to love it because you made it.
Det er fordi du laget den.
But then you made it worse.
Men du gjorde det verre.
You made it look like it was a fair fight.
Du fikk det til å se ut som en rettferdig kamp.
You made it.
Du greide det.
I see you made it.
Du rakk det.
Congratulations, you made it.
Gratulerer, du klarte det.
About how much you spent and about how you made it.
Om hvor mye du brukte, og hvordan du laget den.
David, you made it.
David, du rakk det.
You're here to try to understand why you made it.
Du er her for å forstå hvorfor du gjorde det.
Hey, man, you made it!
Hei. du greide det!
You made it happen, jay.
Du fikk det til å skje.
It was a tough choice, but you made it.
Det var et tøft valg, men du tok det.
Hey chico, you made it.
Chico, du klarte det.
Didn't make sense at the time, but you made it work.
Det virket ikke fornuftig da, men du fikk det til.
You made it.
Du gjorde det.

Resultater: 120, Tid: 0.0767

SE OGSÅ

Se også


SYNONYMER
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer