YOU NEED PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av you need i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 9741, Tid: 0.1264

you need
du trenger (3073) du må (2797) du bør (67) du vil (63) du behøver (49)

Eksempler på bruk av You Need i en setning og oversettelsene deres

And you need her, max.
Og du trenger henne, max.
Robert, you need to come back.
Robert? du må komme tilbake.
You need me here.
Du trenger meg her.
Greer, there are things you need to know about castleroy.
Det er ting du bør vite om castleroy.

Chloe, you need to tell me why you shot jack.
Chloe, du må fortelle meg hvorfor du skjøt jack.
But you need him?
Men du trenger ham?
If you need to get ahold of me, call me back on that number.
Om du vil få tak i meg, ring på dette nummeret.
Everything you need.
Alt du trenger.
Do you think i am the one you need to be worried about right now?
Er jeg den du bør bry deg om nå?
Darrin, you need to take two.
Darrin, du må ta to.
Why, is there something that you need to ask me about sex?
Er det noe du vil spørre meg om sex?
Mary alice, you need to go home and speak with your husband.
Mary alice, du må dra hjem og snakke med mannen din.
You need more money?
Du trenger mer penger?
Dupree, there is something you need to know about mandy.
Det er noe du bør vite om mandy.
When you need me, i will be there.
Når du behøver meg så vil jeg være der.
Nate, i think you need new dorymate, maybe.
Nate, jeg tror du trenger en ny pramkompis.
David, you need to wake up.
David. du må våkne.
I have got something you need to see.
Jeg har noe du bør se.
Cause i, i can be everything you need.
Jeg er alt du behøver at jeg er.
I am the one you need to watch out for.
Jeg er den du skal passe deg for.
When you need a lift home from work, yes.
Når du vil sitte på hjem, ja.
So, what is it that you need to know?
Hva er det du vil vite?
Charlie, do not you think you need to slow down a bit?
Charlie, tror du ikke du bør roe ned litt?
But you need to keep your eyes open, okay?
Men du er nødt til at holde deg våken, okay?
You need me, troels.
Du trenger meg, troels.
The last thing you need is more stress.
Det siste du behøver er mer stress.
Joey, i you need you to help me.
Joey, du må hjelpe meg.
You need to be proud of your race.
Du skal være stolt av din rase.
There is something you need to know, roy.
Det er noe du skal vite, roy.
And you need an investor, just give me a call.
Trenger dere en investor, så ring.

Resultater: 9741, Tid: 0.1264

ORD FOR ORD OVERSETTELSE

Ord for ord oversettelse


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer