YOU SAY PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av you say i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 4005, Tid: 0.1642

you say
du sier (1711) du si (401) du sa (181) deg si (113) du vil (54)

Eksempler på bruk av You Say i en setning og oversettelsene deres

And you say i have never given you anything. a title!
Og du sier jeg aldri ga deg noe.
As you say, nathan.
Som du vil, nathan.
I love it when you say my name.
Jeg elsker at du sier navnet mitt.
That last beer you say you drank.
Den siste ølen du påstår at du drakk.

Just do not let anybody hear you say the word" crocodile.".
Bare ikke la noen høre at du sier ordet" krokodille".
Anything you say, my dear.
Som du vil. min kjære.
And so you say, dad?
Øg så svarer du, far.
As you say, my dear.
Som du vil, min kjære.
An hour before you say you got back to the farm.
En time før du påstår du kom til gården.
You say" tomato," i say" pimp.".
Du sier" tomat", jeg sier" hallik".
Whatever you say, eddie.
Som du vil, eddie.
Carl hamilton, you say you are in sweden intelligence personnel.
Cari hamiiton, du påstår at du jobber for svensk etterretningstjeneste.
Yeah, you say" peace,".
Ja, du sier" fred,".
You say he 's an informant?
Mener du at han er informant?
When beppe wolgers asks, you say" yes".
Når beppe spør, svarer du" ja".
Where would you say we are, sir?
Hvor vil du si at vi er, sir?
I say, name. you say, scott calvin.
Jeg sier" navn?" du sier" scott calvin".
You say he locked and unlocked it.
Ta nå døra på taket, som du påstår at han låste og så låste opp igjen.
Mike, what you say to people call their program offensive?
Mike, hva svarer du til folks holdning om at programmet ditt er støtende?
Anything you say, my little bird.
Alt du vil, min due.
What would you say was the cause of death?
Hva mener du at dødsårsaken var?
And you say things.
Og du sier ting".
I heard you say you thought we should be in a town.
Jeg hørte du sa at vi burde være i en by.
What would you say it was?
Hva vil du si det er?
And you say that this stuff, this hexavalent chromium.
Og du påstår at dette stoffet... dette krommet.
And you say you own it? legally?
Mener du at du eier den, lovlig?
Whatever you say, dear.
Som du vil, kjære.
When the judge asks you for a plea you say,
Når dommeren spør om du erkjenner straffeskyld, så svarer du nei.
Oh, when you say long, how.
Hva mener du med lang?
I say" flash," you say" thunder.
Når jeg sier" lyn", svarer du" torden".

Resultater: 4005, Tid: 0.1642

SE OGSÅ

Se også


ORD FOR ORD OVERSETTELSE

Ord for ord oversettelse


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer