Oversettelse av "you take" i Norsk

S Synonymer

Resultater: 3356, Tid: 0.1852

du tar du bruker du kjøre du får du fører du følge du ta deg ta du tok du kjører kjører du du føre du få

Eksempler på You Take i en setning

Pawnee, you take two men and cut them off.
Pawnee, du tar to menn og avskjærer dem.
You take young wringle with you.
Du tar unge wringle med deg.
This is especially important if you take more than one type of insulin.
Dette er spesielt viktig hvis du bruker mer enn én type insulin.
Can you take us there?
Kan du kjøre oss?
What you need to know before you take actelsar HCT do not take actelsar HCT.
Hva du må vite før du bruker actelsar HCT bruk ikke actelsar HCT.
Doc, you take cassandra and 10K.
Doc, du tar cassandra og 10K.
Can you take me back, please?
Kan du kjøre meg tilbake?
What you need to know before you take ADROVANCE do not take ADROVANCE.
Hva du må vite før du bruker ADROVANCE bruk ikke ADROVANCE:.
Okay, you take this, you're mine.- okay.
OK, du får dette, og da du er min.
George, you take the kite.
George, du tar dragen.
Kingsley, you take point.
Kingo, du fører an.
You take the ship.
Du tar skipet.
What you need to know before you take bindren do not take bindren.
Hva du må vite før du bruker bindren bruk ikke bindren.
Inform your doctor before you take soliris if you have any infections.
Informer legen før du får soliris hvis du har en infeksjon.
Hey, can you take me back to Mom's?
Kan du kjøre meg tilbake til mamma?-Hvorfor?
You take the honor, taj.
Du får æren, taj.
I'm not paying for any more until you take me to declan harp.
Jeg betaler ikke for mer før du fører meg til declan harp.
What you need to know before you take constella do not take constella.
Hva du må vite før du bruker constella bruk ikke constella.
You take the meat.
Du tar kjøttet.
Ray, could you take me home, please?
Ray, kan du følge meg hjem?
Can you take me back to pen Gu?
Kan du kjøre meg tilbake til pen Gu?
I know why you take pictures of them.
Jeg vet hvorfor du tar bilder av dem.
What you need to know before you take ifirmasta do not take ifirmasta.
Hva du må vite før du bruker ifirmasta bruk ikke ifirmasta.
You take my very breath away, i swear.
Du får meg til å miste pusten, sverger.
Kathy, could you take that?
Kathy, kan du ta den?
Can you take me somewhere?
Kan du kjøre meg et sted?
Will you take me home now, please?
Vil du følge meg hjem, nå?
Walter, can you take hedvig home?
Walter, kan du følge hedvig hjem?
She will let you take her home.
Hun lar deg ta henne hjem.
What you need to know before you take raxone do not take Raxone:.
Hva du må vite før du bruker raxone bruk ikke Raxone:.

Resultater: 3356, Tid: 0.1852

SE OGSÅ
ORD FOR ORD OVERSETTELSE
Ord for ord oversettelse
SYNONYMER
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer