YOU THINK PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av you think i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 11960, Tid: 0.2353

you think
du tror (3235) synes du (478) du tenker (184) du mener (227) du syns (218)

Eksempler på bruk av You Think i en setning og oversettelsene deres

You think he 's innocent.
Du tror at han er uskyldig.
What is it you think you can do?
Hva er det du tror at du kan?
Do not you think we ought to wait?
Synes du ikke vi burde vente?
Yeah, but you think it.
Men du tenker det.

They are not who you think they are.
De er ikke de du tror de er.
Perucho, do not you think the cannon is getting a bit rusty?
Perucho, synes du ikke at kanonen har blitt litt rusten?
Driss, do not you think you are exaggerating.
Driss, synes du ikke du overdriver.
I know what you think of me, bette.
Jeg vet hva du mener om meg, bette.
I hope you think of me as often as i think of you.
Jeg håper du tenker på meg like ofte som jeg tenker på deg.
You think you can threaten me?
Du tror du kan true meg?
I know you think we can not be together.
Jeg vet at du mener at vi ikke kan være sammen.
What you think about her, think about her.
Hva du tenker om henne tenker om henne.
You think i am gonna let him testify in a gang case?- zuri.
Tror dere jeg lar ham vitne i en gjengsak?
You think he 's normal?- yeah, i think he 's normal.
Synes du han er normal?
So you think he 's ZFT.
du tror han er ZFT.
Do not you think so, higgins?
Synes du ikke, higgins?
You think i can not survive?
Tror dere ikke jeg kan overleve?
And smarter than you think you are.
Og smartere enn du tror du er.
I know you think it 's stupid.
Jeg vet at du syns det er dumt.
I know what you think of me.
Jeg vet hva du tenker om meg.
You tell me what you think the person would say.
Si meg hva du mener personen ville si.
You think i am cute?
Syns du at jeg er søt?
You think this war is idiotic?
Synes du at krigen er idiotisk?
You think one of us did it?
Tror dere at en av oss gjorde det?
You think it 's that important?
Du mener at det er så viktig?
Unless you think it 's relevant to... no.
Med mindre du syns det er relevant.
Just tell me what you think when you look at me.
Bare si hva du tenker når du ser på meg.
So you think proctor killed jason?
du tror at proctor drepte jason?
You think you can hunt me with those rifles?
Tror dere dere kan jakte på meg med de geværene?
He is more dangerous than you think.
Han er farligere enn du tror.

Resultater: 11960, Tid: 0.2353

ORD FOR ORD OVERSETTELSE

Ord for ord oversettelse


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer