YOU WANNA PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "you wanna" i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 2453, Tid: 0.2708

du vil vil dere skal du il du du bør kan du du ville ville du du burde

Eksempler på You Wanna i en setning

You are always pretending you wanna help me.
Du later alltid som du vil hjelpe meg.
You wanna come join us?
Vil dere slå dere ned med oss?
So you wanna spend the rest of your life with me.
du vil tilbringe resten av livet ditt med meg?
I know you wanna kiss me.
Jeg vet at du vil kysse meg.
You wanna wear this one?
Skal du ha på deg denne?
Don't you wanna hear it?
Vil dere ikke høre det?
Who you wanna be.
Hvem du vil være.
You wanna go.
V il du gå.
You wanna spank him?
Skal du rise han?
You wanna go home?
Vil dere hjem?
You wanna see something sick?
Vil dere se noe sykt?
You wanna mess with my friends, shoot me first.
Skal du kødde med vennene mine, så skyt meg først.
I know something you wanna know.
Jeg vet noe du vil vite.
Uh, you wanna watch the.
Øh, du bør følge med på.
You wanna come?
V il du komme?
You wanna hear"Jackson"?
Vil dere høre"Jackson"?
You wanna be careful how far you wanna take this.
du bør være forsiktig med hvor langt du tar dette.
You wanna give us your name?
Kan du opplyse navnet ditt+.
You wanna run all your life now?
Skal du flykte hele livet nå?
I don't think your memoirs are something you wanna make public.
Jeg tror ikke dine memoarer er noe du vil offentliggjøre.
Rock, you wanna buy into the pet shop?
V il du kjøpe deg inn i dyrebutikken?
You wanna go with Raymond? come on.
Vil dere bli med Raymond?
You wanna tell me what you're doing littering on my street?
Kan du fortelle meg hvorfor du forsøpler gata mi?
You wanna be strong again but not just strong.
Du vil bli sterk igjen, men ikke bare sterk.
You wanna eat your Cheerios?
Skal du spise frokostblandingen?
Is this what you wanna talk about?
Hva var det du ville snakke om?
You wanna buy'em?
V il du kjøpe dem?
That's who you wanna talk to.
Det er han du bør prate med.
You wanna be the wheel.
Skal du være hjul?
You wanna explain to me why you stopped the surgery? oh, my God!
Kan du forklare hvorfor du stoppet operasjonen?

Resultater: 2453, Tid: 0.2708

SE OGSÅ
SYNONYMER

S Synonymer for "you wanna"


do you guys wanna
were you going
were you gonna
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"You wanna" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer