YOU WERE PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "you were" i Norsk bokmål

Resultater: 13097, Tid: 0.3469

du var du ble du skulle du hadde du sto du lå du er du har du vært du stod du skal du blev du blir du står du være har du du bli

Eksempler på You Were i en setning

Walter said you were smart.
Walter sa at du var smart.
Annabeth said you were here.
Annabeth sa at du var her.
We're saying you were extradited to florida on two counts of armed robbery.
Vi sier du ble utlevert til florida grunnet to væpnede ran.
I said you were special, not unique.
Jeg sa at du var spesiell, ikke unik.
I didn't know you were getting married so quickly.
Jeg visste ikke at du skulle gifte deg så raskt.
You were dumped on me, augie.
Du ble dumpet på meg, augie.
Til you were 24?'Til you met me?
Til du ble 24 og møtte meg?
Joan said you were coming;
Joan sa at du skulle komme.
You said you were in peru.
Du sa du var i peru.
Bo said you were sleeping.
Bo sa du hadde lagt deg.
Spencer, you were a big part of your sister's rough year.
Spencer, du hadde stor del i din søsters tøffe år.
You said you were falling in love with me.
Du sa du ble forelsket i meg.
Max hornung says you were in garmisch with my father.
Max hornung sa at du var i garmisch med faren min.
Your wife said you were taking a cab home.
Din kone sa du skulle ta drosje hjem.
I thought you were on my side.
Trodde du sto på min side.
You were in a coma, and i had.
Du lå i koma.
But you were found with the radio.
Men du ble funnet med radioen.
Stevie boyer said you were taking a girl from lake ronkonkoma.
Stevie sa at du skulle gå sammen med en jente fra ronkonkoma.
You were in london, with harry nelson.
Du var i london med harry nelson.
I knew you were in here some place!
Jeg visste du hadde gjemt deg et sted.
You were smack in the middle.
Du sto midt oppe i det.
Quinn told me that you were a traitor.
Quinn fortalte meg at du er en forræder.
Because you were the closest to him.
Fordi du sto ham nærmest.
I heard you were coming in.
Jeg hørte at du skulle komme.
You were young and confused.
Du var ung og forvirret.
So you were in contact with the Stasi?
du hadde kontakt med Stasi?
Mr. morgan, you were referred to us by...?
Mr. morgan, du ble henvist til oss av...?
When? probably when you were on top of me.
Da du lå oppå meg, tror jeg.
It's not your fault you were graced with... different gifts.
Det er ikke din feil at du ble født med andre gaver.
Until you were right in the center of it.
Helt til du sto midt oppi det.

Resultater: 13097, Tid: 0.3469

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

Setninger i alfabetisk rekkefølge


you were
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer